0 Items
روز جهانی حیوانات بی سرپناه- 1402

روز جهانی حیوانات بی سرپناه- 1402

تاریخچه حقوق حیوانات و پناهگاه ها مدت هاست در هم تنیده شده است. در دهه 1870 طرفداران حمایت از حیوانات به این نکته توجه کردند که کودکان و حیوانات مثل هم آسیب پذیر و نیازمند حمایت هستند. پس انجمن پیشگیری از ظلم به حیوانات SPCA قوانین ضد ظلم را وضع کردند. (بیشتر…)

روز جهانی دامپزشکی 2022 گرامی باد

روز جهانی دامپزشکی 2022 گرامی باد

پناهگاه حیوانات وفا روز جهانی دامپزشکی را جشن می گیرد و از ناجیان حیواناتی که برای بیان درد و رنجشان صدایی ندارند، قدردانی می کند. قلب ما با دامپزشکانی است که به کمک صدها حیوان آسیب دیده در جنگ ها از جمله جنگ در اوکراین شتافتند. (بیشتر…)