0 Items
روز جهانی عقیم سازی

روز جهانی عقیم سازی

چند سال پیش سازمان جهانی بهداشت طی آماری تخمین زد که بیش از 200 میلیون سگ پرسه زن در جهان وجود دارد. اما شاید هیچوقت نشود به آمار دقیق و درست دست یافت. (بیشتر…)

روز جهانی حیوانات بی سرپناه- 1402

روز جهانی حیوانات بی سرپناه- 1402

تاریخچه حقوق حیوانات و پناهگاه ها مدت هاست در هم تنیده شده است. در دهه 1870 طرفداران حمایت از حیوانات به این نکته توجه کردند که کودکان و حیوانات مثل هم آسیب پذیر و نیازمند حمایت هستند. پس انجمن پیشگیری از ظلم به حیوانات SPCA قوانین ضد ظلم را وضع کردند. (بیشتر…)