خانواده شیرازی، اسپانیا، ژانویه 2020

آقای مرتضی شیرازی و همسرش از قبل حامی مالی سگ های وفا بودند. آنها در سفرشان از اسپانیا به ایران به پناهگاه وفا آمدند تا سگ نر و جوانی را انتخاب کنند و با خود ببرند تا همدم سگ شان باشد، اما مورد مناسبی پیدا نکردند. داشتند می رفتند که در جاده پناهگاه ساشا را که با کیومرث،  از داوطلبان پناهگاه، در حال پیاده روی بود، می بینند. ماشین را نگه می دارند، پیاده می شوند و کمی ساشا را ناز و نوازش می کنند و خوراکی به او می دهند و دوباره به راه می افتند، اما ساشا دنبال ماشین آنها می دود. می ایستند و دوباره کمی خوراکی و نوازش و خداحافظی و باز راه می افتند، اما دوباره ساشا دنبال ماشین می دود، انگار به آنها می گوید مامان و بابای من میشید، و همین می شود که دل آنها را می برد.

ساشا، ماده، هفت ساله، که از دوران تولگی ساکن پناهگاه بود، پنجشنبه 12 دی 1397 با سرپرستان جدیدش راهی اسپانیا شد. عکس ها و فیلم های او از آنجا نشان می دهد که خوشحال است و خوشبخت.

Related Posts

دلناز خانواده کولدیکات - فروردین  ۱۳۹۱کسترو ولی - کالیفرنیا ما عاشق "دلناز" هستیم! "دلناز" برای اولین باربه پارک سگ ها رفت و همه چیز به خوبی پیش رفت. ما...
تنگو مارک و ناتالی - ۲۹ دی‌ ۱۳۹۲ - تریسی، کالیفرنیا در یکی از روزهای زیبای بهاری (بیستم فروردین) پیامی از خانم آذری دریافت کردم: "7 توله بی پناه و شیرخو...
ناناز برایان و تریش شمیت - ۴ تیر ۱۳۹۱ - بارینگتون، نیو جرزی، آمریکا روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۰، هارلی دوستی که تقریبا پانزده سال همراه ما بود، تو خونه و جلوی چشم...
مگی (مارجی) لیندا و برد پاتر -  ۱ مرداد۱۳۹۲ ،سالت لیک سیتی، یوتا ما در سکوت در اتاق نشیمن نشستیم و تنها صدایی که به گوش می‌خوره، صدای جویدن اسباب بازی‌های جوید...
Share This