خانواده شیرازی، اسپانیا، ژانویه 2020

آقای مرتضی شیرازی و همسرش از قبل حامی مالی سگ های وفا بودند. آنها در سفرشان از اسپانیا به ایران به پناهگاه وفا آمدند تا سگ نر و جوانی را انتخاب کنند و با خود ببرند تا همدم سگ شان باشد، اما مورد مناسبی پیدا نکردند. داشتند می رفتند که در جاده پناهگاه ساشا را که با کیومرث،  از داوطلبان پناهگاه، در حال پیاده روی بود، می بینند. ماشین را نگه می دارند، پیاده می شوند و کمی ساشا را ناز و نوازش می کنند و خوراکی به او می دهند و دوباره به راه می افتند، اما ساشا دنبال ماشین آنها می دود. می ایستند و دوباره کمی خوراکی و نوازش و خداحافظی و باز راه می افتند، اما دوباره ساشا دنبال ماشین می دود، انگار به آنها می گوید مامان و بابای من میشید، و همین می شود که دل آنها را می برد.

ساشا، ماده، هفت ساله، که از دوران تولگی ساکن پناهگاه بود، پنجشنبه 12 دی 1397 با سرپرستان جدیدش راهی اسپانیا شد. عکس ها و فیلم های او از آنجا نشان می دهد که خوشحال است و خوشبخت.

Related Posts

پتی خانواده ایرانی - ۸ اسفند ۱۳۸۹- واشنگتن دی سی اگه یه نفر ساعت ۱۰ صبح از جلوی پنجره ما رد بشه یه پسر سه ساله رو می‌‌بینه که یه ساندویچ کره بادوم زم...
آذرخش خانواده ستاین - ١ مهر ١٣٩١ - دنبری - کانتیکات آمریکا تابستان که در پناهگاه وفا کار می کردم فکر کردم که چه خوب می شود اگر هر داوطلب که از خارج می آی...
تارا لیان و جًک سمیلسن - تیر ۱۳۹۴ - بلرستان، نیو جرسی تارا در جولای سال ٢٠١٥ به خانواده ما پيوست . در اصل قرار بود ما خانواده موقت و ميزبان او باشيم اما ي...
مارلو زمستا ن2019 ـ تورنتو، کانادا، شقایق و امیر  بعضی داستان‌ها به قصه‌های شاه و پریون می‌مانند! وقتی در جعبه‌ی چسب‌خورده را باز کردیم، نمیشد حدس زد ...
Share This