جسیکا

جسیکا

دختر، عقیم، سه ساله (متولد ۱۳۹۶)

پناهگاه وفا ـ قزوین

 

(بیشتر…)

دنی

دنی

پسر، عقیم، حدودا سه ساله (تاریخ تقریبی تولد 1395) (بیشتر…)

هایدی

هایدی

دختر، عقیم، حدودا سه ساله (تاریخ تقریبی تولد 1395) (بیشتر…)