مکس

مکس

زمستان پنج سال قبل بود که یکی از دوستان خانوادگی ما گفت سه سگ کوچولو متعلق به پناهگاه وفا هست که چون در هشتگرد هوا خیلی سرد است و این بچه ها هم خیلی ضعیف هستند، احتمال مرگشان بسیار بالاست. (بیشتر…)

فلفل

فلفل

اینجا همه از فلفل حساب میبرن، چه سگ، چه آدم. (بیشتر…)

آلپ

آلپ

واگذارشده در انتاریو ـ کانادا ـ دسامبر 2019 (بیشتر…)

دابی

دابی

دابی در اسفند ۹۴، ده ماه داشت؛ یک اشپیتز نر پا بلند که در بندرعباس از صاحبش کتک می خورد و آزار می دید. (بیشتر…)

جانان

جانان

توله بود که از مادر جدایش کردند. آنقدر کوچک بود که یک بند کفش می توانست قلاده و مهارش باشد. کمی که بزرگتر شد موها روی بند کفش را پوشاندند و آن بند روی گردنش ماندگار شد، اما آنهایی که او را پس از تولد و در دوره ی شیرخوارگی از مادر جدا کرده بودند پس از مدتی بازی کردن و سرگرم شدن با او رهایش کردند آن هم با بند کفشی که به یادگار دور گردنش بسته بودند و حالا دیگر از چشم ها پنهان شده بود. (بیشتر…)

رها

رها

نزدیک شدن عید و بهار حتی در آن روستای کوچک اطراف ابهر هم حس می شد. (بیشتر…)