جولز

جولز

 • ماده
 • عقیم
 • حدود ۵ ساله
 • وزن: ۲۸ کیلوگرم
 • نژاد مخلوط سوسیسی دست و پا کوتاه
 • آرام و مهربان
لوئیجی

لوئیجی

 •  نر
 • عقیم
 • حدود یک سال و نیمه
 • وزن: ۲۵ کیلو
 • دست و پا کوتاه
 • بسیار مهربان

 

دودو

دودو

 •  نر
 • عقیم
 • یک‌ سال و نیمه
 • تریر پا بلند
 • وزن: ۱۹ کیلوگرم
 • خوش اخلاق و مهربان 
سرسی (بزرگه)

سرسی (بزرگه)

 • ماده
 • عقیم
 • دو ساله
 • وزن: ۲۲ کیلوگرم
 • بسیار پرانرژی و  بازیگوش و اهل بپر بپر و گاز گاز است.
شوکا

شوکا

 • ماده
 • عقیم
 • حدود سه ساله
 • وزن:  ۲۲ کیلوگرم
 • در خیابان با روده بیرون زده پیدا و سپس جراحی شد و اکنون خوب است.
شانا

شانا

 •  ماده
 • عقیم
 • حدود پنج ساله
 • وزن حدود ۲۳ کیلو
 • یک چشمش بر اثر ضربه ناشی از تصادف نابیناست