جسیکا

جسیکا

دختر، عقیم، سه ساله (متولد ۱۳۹۶)

پناهگاه وفا ـ قزوین

 

(بیشتر…)

دنی

دنی

پسر، عقیم، حدودا سه ساله (تاریخ تقریبی تولد 1395) (بیشتر…)

هایدی

هایدی

دختر، عقیم، حدودا سه ساله (تاریخ تقریبی تولد 1395) (بیشتر…)

جودی

جودی

دختر، عقیم، حدودا چهار ساله (تاریخ تقریبی تولد1394) (بیشتر…)