0 Items
سفر رابین هود به آمریکا

سفر رابین هود به آمریکا

چرا اسمش شد رابین‌هود؟ نه. به این خاطر نبود که به فقرا کمک می‌کرد. فقط به خاطر شباهت طرح رنگی صورتش به کارتون رابین‌هود بود. (بیشتر…)

بلفی‌دو در کانادا

بلفی‌دو در کانادا

بهمن ماه سال ۹۷ بود. خانواده‌ای از آگهی یک سایت خرید و فروش، توله تریری خریده بودند، اما همان چند روز اول مریض شد. (بیشتر…)

آلپ

آلپ

واگذارشده در انتاریو ـ کانادا ـ دسامبر 2019 (بیشتر…)