0 Items

5 دسامبر، از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی داوطلب نامیده شده است. پناهگاه حیوانات وفا، در این بیست سال فعالیت همواره بخش بزرگی از کارهایش بر دوش داوطلبان بوده.  داوطلبان فداکاری که چه در سرما و گرما، راه طولانی و سخت پناهگاه را به خاطر سگ های مهربان و باوفایش طی میکنند و با حضور در پناهگاه به کارهای فیزیکی می پردازند، و چه آنها که هزاران کیلومتر دورتر از پناهگاه، در کانادا و سایر کشورها، از زمان آسایش و فراغت خودشان به خاطر این موجودات دوست داشتنی میگذرند تا چرخ پناهگاه بچرخد و به جلو برود.

مدیریت پناهگاه وفا، که خودشان نیز داوطلبانه خدمت میکنند، قدردان این زنان و مردان تلاشگر هستند که نزدیک به بیست سال است مشعل کار داوطلبانه برای حیوانات را روشن نگاه داشته اند، مشعلی که روشنگر راه ما برای رسیدن به دنیایی انسانی و مهربانانه برای همه موجودات زمین است.

 

Related Posts

درخواست کمک ویژه از حامیان پناهگاه... 11 مرداد 1391 دوستان همانطور که میدانید پناهگاه وفا به تعداد زیادی داروی ضّد کک و کنه نیاز دارد موقعیت پناهگاه طوری است که از اطرافش گلّه عبور می...
نوروز 1401 خجسته باد! به پیشواز نوروزی می رویم که امسال زیبایی آن را بیشتر از هر زمانی درک می کنیم. پس از گذراندن دورانی سخت، پر از تنهایی و دوری و فاصله، این روز نو را ...
روز جهانی‌ حیوانات بی‌ خانمان... 22 مرداد 1391 سومین شنبه از ماه آگوست به حیوانات بی‌ خانمان اختصاص یافته است.این روز، ۲۱ سال پیش توسط انجمن جهانی‌ حقوق حیوانات بنیان گذاشته شد. هدف ...
روز جهانی عقیم سازی – 5 اسفند 1399... چرا عقیم سازی حیوانات مهم است؟ اجرای یک برنامه ادامه دار عقیم سازی حیوانات یکی از عناصر مهم و حیاتی در پرداختن به مشکل ازدیاد جمعیت حیوانات بی سرپ...
Share This