0 Items

بیایید در سال نو برای جهان سلامتی، صلح و آرامش آرزو کنیم.

بله، این آرزوها به نظر آرمانگرایانه می آید چون برآورده شدن بخشی از آنها کار سیاستمداران است، اما در آن بخش که به ما مردم مربوط می شود، می توان با پذیرش مسئولیت و همدلی کاری کرد.

اگر ما مسئولیت خودمان را در قبال زمین و موجوداتش بپذیریم و در آن راه گام برداریم، می توان تا دیر نشده، زمین، تنها خانه مسکونی مان را نجات دهیم.

رسم سال نو این است که هر کس اهدافی را برای سال در پیش رو برای خود تعیین و تلاش می کند تا به آن ها برسد. برخی از اهداف شخصی است، اما می توان اهداف بزرگتر و جمعی تر هم در سر داشت مثل، حفظ زمین، محیط زیست و حقوق حیوانات.

رعایت موارد زیر آسیب هایی که رفتارهای انسان ها بر محیط زیست می زند، کاهش می دهد. اشکال ندارد که این موارد را هر سال تکرار کنیم چون هنوز هستند کسانی که نیاز به دانستنش دارند:

* گیاهخواری پیشه کنیم و میز غذایمان را بدون خشونت به حیوانات تدارک ببینیم. پرورش گاو در مزارع صنعتی یکی از عوامل اصلی گرمایش زمین است.

* نسبت به آزار و اذیت حیوانات در هر کجای جهان بی تفاوت نمانیم.

* نسبت به تخریب جنگل ها در هر کجای جهان بی تفاوت نمانیم.

* کمتر خرید و مصرف کنیم.

*  محصولات کشور و شهر خود را بخریم.

* مصرف پلاستیک را به حداقل برسانیم.

* لباس، کفش و وسایل قابل تعمیر را به جای دورانداختن، تعمیر کنیم.

* هر چه کمتر زباله تولید کنیم.

* به دولت ها برای جایگزین کردن انرژی تجدیدپذیر و پاک به جای سوخت های فسیلی فشار بیاوریم.

* در روشنگری و آگاه سازی اطرافیانمان نسبت به محیط زیست و حیوانات بکوشیم.

آرزو کنیم که در سال 2022 شاهد تحولات مثبت دراین زمینه ها در کشور خودمان و در جهان باشیم.

سال نو به شادی

 

طراح پوستر: فرزانه محمدی

Related Posts

روز جهانی‌ حیوانات بی‌ سرپناه ـ 25 امرداد 1399... سومین شنبه ماه آگوست هر سال، روز حیوانات بی‌ سرپناه نام گرفته است. زندگی‌ حیوانات از جهات زیادی به دلیل دخالت بی‌ رویه انسان دراکوسیستم، و تمامیت خواه...
روز جهانی دامپزشکی گرامی باد!... تعهد، مسئولیت پذیری و دلسوزی، در هر حرفه ای حرف اول را می زند. دامپزشکی یکی از مشاغلی است که تعهد و دلسوزی زیربنای اصلی آن است. قبل از داشتن تجربه، مه...
روز جهانی حیوانات ـ 1397 نخستین روزهای اکتبر به یادبود و آگاهی‌ رسانی درباره حیوانات اختصاص یافته اند. اول اکتبر روز جهانی‌ گیاهخواری، دوم اکتبر روز جهانی‌ حیوانات مزرعه، و چه...
روز جهانی داوطلب 5 دسامبر، از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی داوطلب نامیده شده است. پناهگاه حیوانات وفا، در این بیست سال فعالیت همواره بخش بزرگی از کارهایش بر ...
Share This