0 Items

هفته اول ماه اکتبر به حیوانات اختصاص دارد.

اول اکتبر روز جهانی گیاهخواری است. دوم اکتبر روز جهانی حیوانات مزرعه و چهارم اکتبر روز جهانی حیوانات است.

در قطعنامه ای که در راهپیمایی تورنتو برای حقوق حیوانات در 18 سپتامبر 2021 خوانده شد از جمله آمده است:

در تمام جنگ ها و نسل کشی ها در کل تاریخ مکتوب بشر، 619 میلیون انسان کشته شده است. ما هر سه روز این تعداد حیوان را می کشیم. جنگ با حیوانات واقعی و بی رحم است و هر دقیقه در هر روز دارد اتفاق می افتد.

صدها میلیون حیوان در حال حاضر در کشتارگاه ها، آزمایشگاه ها و مزارع مورد حمله قرار گرفته اند و عامل آن ما هستیم.

ما آنها را به خاطر منافع شخصی خود زندانی می کنیم، مورد استثمار و استفاده قرار می دهیم، و آنها را می کشیم تا به محصولاتی مانند ساندویچ و کفش تبدیل کنیم. حیوانات بی گناهند. حیوانات بی دفاعند. حیوانات مستحق این رفتار نیستند.

حال زمان آن رسیده که به جنگ علیه حیوانات پایان دهیم.

طراحی پوسترها: مه فام زهرابی

Related Posts

روز جهانی حیوانات بی سرپناه 21 آگوست 2021 – 30 مرداد 1400  روباه کتاب "شازده کوچولو" به او میگه، تو مسئول گل ات هستی: «تو تا زنده‌ای، نسبت به چیزی که اهلی کرده‌ای مسئولی.....
روز جهانی حیوانات گرامی باد!... چهارم اکتبر در تقویم جهانی روز حیوانات نامیده شده است. هدف از این نامگذاری جلب توجه جهانی به حیوانات, و به منظور به‌زیستی آنها در هر گوشه از جهان ا...
روز جهانی عقیم سازی/6 اسفند 1398 ـ 25 فوریه 2020... میتوانستند به دنیا نیایند و غرق در رنج از دنیا نروند. از توله هایی حرف می زنیم که در زندگی ای سخت و جانفرسا با مادرشان شریک می شوند و در عمر کوتاهشان...
روز جهانی‌ حیوانات بی‌ سرپناه ـ 25 امرداد 1399... سومین شنبه ماه آگوست هر سال، روز حیوانات بی‌ سرپناه نام گرفته است. زندگی‌ حیوانات از جهات زیادی به دلیل دخالت بی‌ رویه انسان دراکوسیستم، و تمامیت خواه...
Share This