14 دی 1390

تا چند روز دیگر کریسمس ، روز تولد حضرت عیسی فرا می رسد ، روزی که میلیون ها مسیحی آن را در سراسر جهان جشن می گیرند ، و با جشن و چراغانی بر تعلیمات او مهر تایید می زنند .  با تبریک این روز به مسیحیان سراسر جهان و به ویژه هموطنان مسیحی مان ، آن را بهانه ای قرار می دهیم تا چند کلام از رابطه و تاثیر مذاهب با حیوانات سخن بگوییم :

این اثر هنری توسط آقای تن دو، اهل ویتنام مخصوص وفا طراحی شده است. ضمن سپاسگزاری از ایشان ما نیز سال نو را به ایشان تبریک میگوییم

سکوت ادیان

 ” دین همه اش درباره اعتقادات و باورهاست .عقیده درباره آفرینش ، هدف از زندگی ،

سرنوشت ، زندگی و عشق . این اعتقادات ، زندگی معتقدان را شکل می دهد و همه جنبه های حیات آنها را تحت تاثیر قرار می دهد . از جمله ، رفتارهای روزمره آنها را .

 جنبش حمایت از حیوانات برای ایجاد تغییر در سیستم های اعتقادی مردم راجع به حیوانات و شکل دادن به آنها به وجود آمده است . بنابراین ، این جنبش ها عقیده دارند که دین نقش مهمی در حرکت های حمایت از حیوانات دارد . دین می تواند نگرش مردم را نسبت به حیوانات و نحوه رفتار با آنها به شکل مثبت یا منفی تحت تاثیر قرار دهد و همچنین می تواند برای حمایت از آرمان حمایت از حیوانات مورد استفاده قرار گیرد . “

WSPA

عیسی بر عشق و صلح تاکید داشت ، اما به طور کلی مسیحیت متداول ، مانند سایر ادیان ، نسبت به حیوانات دلسوز نبوده و آنها نیز مثل پیروان ادیان دیگر فکر می کنند حیوانات برای آن خلق شده اند که بشر از آنها استفاده کند . اما در همه ادیان هستند رهبرانی که دوست و حامی حیوانات بوده و احترام به همه هستی را تشویق و توصیه می کنند .

سنت فرانسیس اسیسی ، قدیسی است که سنت های مسیحی ، دوست و حامی حیوانات محسوب می شود .

” اگر افرادی در میان شما هستند که بعضی از مخلوقات خداوند را شایسته آن نمی دانند که در پناه رحم و دلسوزی آنها قرار گیرند ، پس شما در میان خود کسانی را خواهید داشت که با همنوعان خود چنین خواهند کرد .

Saint Francis of Assisi

در سالهای اخیر ، جنبش حمایت از حیوانات در میدان سیاست ، به موفقیت های زیادی دست یافته است ، اما میزان این پیشرفت در حوزه دین زیاد نبوده و ادیان همچنان حیوانات را مورد غفلت قرار داده و در مقابل طلمی که به آنها

می شود ، سکوت اختیار کرده اند .

 برای شکستن این سکوت :

 1-با روحانی ، کشیش و … مسجد ، کلیسا و … خود صحبت کنید و از او بخواهید هنگام موعظه ، مراقبت و مهربانی به حیوانات را مردم توصیه کند .

 2-از کسانی که برنامه های دینی آنها در رادیو و تلویزیون مورد توجه است و یا ستون های پرخواننده ای در رسانه های چاپی دارند ، خواهش کنید تا از لزوم احساس مسئولیت نسبت به حیوانات و مهربانی کردن به آنها سخن بگویند .

 3-در گردهمایی های مذهبی ، نظیر کلاس های روز یکشنبه کلیسا برای مسیحیان ، سفره های مذهبی و مجالس دعا برای مسلمانان و …. از خطیب مجلس خواهش کنید ، چند دقیقه ای را به لزوم حمایت از حیوانات و توجه به مشکلات آنها اختصاص دهد .

 4-با مراجعه به مراجع و مسئولان مذهبی ، سعی کنید توجه آنها را به موضوع جلب کرده و آنها را به صدور احکامی در رابطه با رعایت حقوق حیوانات و جلوگیری از طلم نسبت به آنها تشویق نمایید .

 فاطمه معتمدی .

Related Posts

قرنطینه 14 فروردین 1390 دوستان عزیزهمانطور که قبلا به اطلاعتان رسید در پی‌ داوطلب شدن یک انسان والا و نیکوکار برای خرید محلی برای پناهگاه گربه ها، با موافقت ...
روز جهانی زمین-1395 2 اردیبهشت 1395 3 اردیبهشت روزیست که ما بعنوان روز زمین نشان کرده ایم تا تنها کره ای که میشناسیم که زندگی در ان برایمان امکان پذیر است را جشن بگیری...
روز جهانی حمایت از حیوانات آزمایشگاهی... 09 ارديبهشت 1391 روز ۲۴ آوریل روز جهانی‌ حمایت از حیوانات آزمایشگاهی است- روزی که به یاد جامعه جهانی‌ آورده می‌‌شود که در پشت پرده اجناس لوکس مصرفی آ...
درگذشت رستم 27 بهمن 1389 رستم، چند روزیست که از پیش ما رفته . وقتی یادم می آید چهارشنبه که پناهگاه بودم، او را برای آخرین بار ندیدم، دلم میگیرد. رستم تمام خ...
Share This