0 Items

سلانه سلانه

این کتاب را سرکار خانم فاطمه معتمدی (بنیانگذار کانون دوستداران حیوانات/پناهگاه حیوانات وفا) به پارسی برگردانده‌اند و نشر روزنه آنرا به زیور چاپ آراسته است.

درباره کتاب و نویسنده آن:
این کتاب را مارک بکاف  (Marc Bekoff) استاد پیشین اکولوژی و زیست شناسی تکاملی دانشگاه کلرادو نوشته که دارای پیشینه پرباری در زمینه رفتارشناسی جانوران است.
بکاف خواننده این کتاب را با داستان هایی فلسفی و اخلاقی روبرو می سازد تا چگونگی زندگی ما را در هماهنگی با دیگر جانداران بررسی کند. او از ما می خواهد تا به کنکاش در اندیشه و باورهایمان بپردازیم و جهانبینی خود به اندازه جهانی که در آن گونه‌های بیشماری از جانداران زندگی می کنند گسترش دهیم. جهانی که آدمی تنها یک گونه از این گونه‌های بیشمار است. او با پرتو افکندن بر باورهای ناسازگار ما از خوانندگان کتاب میخواهد که به این بیاندیشد که چنین باورهایی ما را به کجا خواهد برد. بکاف شور فریادرس و فریادرسان شدن جانوران را در دل خوانندگان این کتاب به جوشش میاورد.

پس شما حیوانات را دوست دارید

کتابی سرشار از آموزه‌هایی کاربردی و شادی بخش برای بچه‌ها که آنها را در کمک به حیوانات یاری میکند.

so you love animals این کتاب را خانمی آموزگار به نام “زویی وایل”

(Zoe Weil)” که راهبر و یکی از بنیانگذاران “انجمن آموزش رفتار انسانی (Institute for Humane Education)” است نوشته و خانم فاطمه معتمدی بنیانگذار کانون دوستداران حیوانات/پناهگاه حیوانات وفا، این کتاب را به زبان پارسی برگردانده‌اند. “پس شما حیوانات را دوست دارید” به کودکان و نوجوانان می آموزد که چه بر سر دیگر موجودات زنده در جهانی که ما در آن زندگی میکنیم می‌آید و با پیشنهاد صدها راهکار آموزشی، آنها را از زیبایی های طبیعت و زندگی جانوران بهره‌مند ساخته و انگیزه حفاظت از محیط زیست و جانوران را در آنها زنده میکند.

با پوشش یافتن همه جانوران از خانگی و دامپروری و نمایشی گرفته تا آزمایشگاهی و شکاری و وحشی در گفتمان این کتاب و درگیر ساختن بچه‌ها با واقعیت‌ها، بازی‌ها، متل‌ها، آزمودنی‌ها و کوشیدنی‌های پر شور این کتاب میتوانیم فرزندانمان را برای دگرگون کردن آینده توانمند کنیم.

2008 به چاپ رسیده و جایزه ی بهترین رمان اول را از انتشارات بنوان (ناشری که اولین رمان های نویسندگان را چاپ می کند و به دنبال کشف استعدادهای جدید است)، و همین طور جایزه ی بهترین رمان درباره ی حیوانات را از بنیاد 30 میلیون دوست، که یک بنیاد بین المللی حمایت از حیوانات است، دریافت کرده است. داستان از زبان کوچکا، یک گربه ی خانگی تعریف می شود و با استفاده از زبانی شیرین و اغلب طنزآمیز، زندگی، روابط عاطفی با انسان ها، شادمانی ها و البته غم ها را از نگاه یک گربه به تصویر می کشد و دربرگیرنده ی نکات و جزئیات بسیار ظریف و زیبایی از روحیات و زندگی روزمره ی قهرمان داستان در کنار دوستان انسانش است. در مجموع این رمان برای علاقمندان به حیوانات و کسانی که تجربه ی زندگی با حیوانات خانگی را داشته اند لحظه های بسیار دلچسبی را به همراه خواهد داشت.  این کتاب توسط یکی از داوطلبان وفا، خانم مهتاب وکیل ترجمه شده و با حمایت "کانون دوستداران حیوانات وفا" به چاپ رسیده است و درآمد حاصل از آن نیز برای حیوانات ساکن پناهگاه وفا هزینه خواهد شد.  قیمت کتاب 11000 تومان است و شما با خرید آن به حیوانات ساکن وفا و با هدیه دادنش، به گسترش فرهنگ حیوان دوستی کمک می کنید.

خاطرات یک گربه ی شهری، اولین رمان الن گراوله است که در سال 2008 به چاپ رسیده و جایزه ی بهترین رمان اول را از انتشارات بنوان (ناشری که اولین رمان های نویسندگان را چاپ می کند و به دنبال کشف استعدادهای جدید است)، و همین طور جایزه ی بهترین رمان درباره ی حیوانات را از بنیاد 30 میلیون دوست، که یک بنیاد بین المللی حمایت از حیوانات است، دریافت کرده است.

داستان از زبان کوچکا، یک گربه ی خانگی تعریف می شود و با استفاده از زبانی شیرین و اغلب طنزآمیز، زندگی، روابط عاطفی با انسان ها، شادمانی ها و البته غم ها را از نگاه یک گربه به تصویر می کشد و دربرگیرنده ی نکات و جزئیات بسیار ظریف و زیبایی از روحیات و زندگی روزمره ی قهرمان داستان در کنار دوستان انسانش است. در مجموع این رمان برای علاقمندان به حیوانات و کسانی که تجربه ی زندگی با حیوانات خانگی را داشته اند لحظه های بسیار دلچسبی را به همراه خواهد داشت.

این کتاب توسط یکی از داوطلبان وفا، خانم مهتاب وکیل ترجمه شده و با حمایت “کانون دوستداران حیوانات وفا” به چاپ رسیده است و درآمد حاصل از آن نیز برای حیوانات ساکن پناهگاه وفا هزینه خواهد شد.

 قیمت کتاب در ایران 11000 تومان است و برای خارج کشور با احتساب هزینه پست 10 دلار.
توجه داشته باشید که شما با خرید این کتاب به حیوانات ساکن وفا و با هدیه دادنش، به گسترش فرهنگ حیوان دوستی کمک می کنید.

Share This