0 Items

بازارچه نوروزی وفا
کاری از حبیب میری

1397/12/17


وفا، آب، غذا
کاری از طوفان نهان قدرتی
1397/05/25


وفا، خانه ای برای بیش از ۱۰۰۰ سگ بی سرپرست و سالمند
گزارشی از سایت تحلیلی خبری عصر ایران
1395/12/22


داستان نجات سگهای گیلان

1395/03/04


وفا
کاری از مریم طلایی
1394/06/16ملودی
1393/09/23


به یاد سهراب
1393/03/16


میهمانان کوچک و زیبا
1392/09/02

تابان، تاران، تازان و تاژان سه – چهار روزی بود که در خیابان سردرگم و بی پناه رها شده بودند، درست همان زمان که غذاهای رنگارنگ و معطر نذری بدون توجه به آنان در خیابانها و کوچه ها دست به دست میشد آنها از گرسنگی لاغر و لاغر تر میشدند و ما منتظر بودیم شاید مادرشان بیاید به آنها شیر بدهد، ولی افسوس هرگز مادر، آنها را دربر نگرفت و به آنها غذا نداد. درست در شب بارانی و سرد عاشورا فریاد یاری و کمک آنها را نمیشد نشنیده گرفت، در حالیکه بر زمین خیس باغچه همسایه، از شدت سرما تلاش میکردند به زیر تن یکدیگر بروند تا شاید کمی گرم شوند وهمچنان از گرسنگی و سرما بر خود میلرزیدند. سرانجام یکی از یاران وفا، آنها را درآغوش گرفت و با خود به خانه آورد، آن خانواده به آنها غذا و جای گرم دادند و اینک آنها با بازیهای شیرینشان کام آنها را بیش از گذشته شیرین و اینچنین از آنها سپاسگزاری کرده اند، ناگفته نماند دیگر سگهای خانواده بسیار کوچولوها را دوست دارند و از آنها بخوبی پذیرایی میکنند. تابان به معنای تابنده و روشن، تاران برابر است با دورکننده پلیدیها، تازان به معنای دونده و چابک و تاژان نیز نرم و نازک میباشد.


نفس
1392/08/06

نفس، سگ ماده ای است که فروردین ماه با سینه های پر شیر، به پناهگاه آورده شده. مردی که او را آورده بود میگفت در همان نزدیکی، کنار پل ینگه امام، ماشین به او زده و کنار جاده او را پیدا کرده اند و گویا بچه هایش هم بدون مادر مرده اند.


Share This