0 Items

ماده، حدود سه سال و نیمه. ۲۳ کیلو وزن دارد.

گوشها بریده است و دست و پای کوتاه دارد.

خوش اخلاق و مهربان است.

Related Posts

شری ماده، حدودا 5 ساله، اشپیتز / وزن ۱۳ کیلو. مهربان اما با غریبه ها خوب نیست ممکن است گاز بگیرد و پارس کند. با سگهای دیگر ارتباط خوبی ندارد. او نیا...
چلسی ماده، میکس اشپیتز، حدود ۶ ساله و وزن حدود ۱۴ کیلو. در حوالی هشتگرد پیدا شده. بخاطر گذشته‌اش کمی ترسو هست و باید اعتماد کنه....
چابک چابک،دختر، نژاد بوردرکولی میکس، متولد نیمه دوم شهریورماه 1391، عقیم مراقب باشید، پایتان را بر رویش نگذارید چون، او همچون سایه کنار پایتان ایستاده، پس...
چیکو ر، حدودا ۳ساله، تریر /   وقتی در بیابانهای استان البرز پیدایش کردند، در وضعیت بدی بود. عفونت و ضعف شدید داشت و پشم هایش مثل نمد شده بود. در پناه...
Share This