0 Items

چرا عقیم سازی حیوانات مهم است؟

اجرای یک برنامه ادامه دار عقیم سازی حیوانات یکی از عناصر مهم و حیاتی در پرداختن به مشکل ازدیاد جمعیت حیوانات بی سرپناه در محل هایی است که میزان این افزایش بسیار فراتر از قابلیت جامعه محلی در مراقبت درست و شایسته از آنهاست.

 

عقیم سازی رشد جمعیت را کاهش می دهد

بدون به کارگیری ابتکار عمل عقیم سازی، حیوانات بی سرپناه اغلب یا از روی ترحم کشته می شوند، یا به بوتۀ فراموشی سپرده می شوند و یا از بیماری می میرند. عقیم سازی برای مدیریت این گونه سگ ها و گربه ها و کنترل بیماری های آنها بسیار حیاتی و مهم است.

در واقع وقتی عقیم سازی با واکسینه شدن همراه شود، باعث می شود که تعداد حیواناتی که در خیابان ها پرسه می زنند کاهش پیدا کند، و سلامت آنهایی که باقی می مانند بهبود یابد. عقیم سازی سگ های محله و برگرداندن آنها به قلمروشان در خیابان ها به کاهش طبیعی تعداد آنها در درازمدت منجر می شود و باعث می شود که فقط سگ های اجتماعی تر در خیابان باقی بمانند. ما به این نتیجه رسیده ایم که مردم با این گونه سگ ها که عقیم و واکسینه شده اند (و از طریق علامت روی گوششان قابل شناسایی هستند،) خوب رابطه برقرار می کنند و به این وسیله ارتباط بین انسان و سگ بهبود می یابد.

عقیم کردن حیوانات خانگی باعث می شود که آنها سهمی در مشکل بی سرپناهی سگ ها و گربه ها نداشته باشند.

طراح پوستر: احمد ماهرو

عقیم سازی، رفتارهای ناخوشایند مبتنی بر هورمون را محدود و کنترل می کند.

بعد از عقیم سازی، ماده ها دیگر فحل نخواهند شد؛ و این باعث می شود کشش و جذابیت آنها برای سگ های نر از بین برود.

پرسه زدن به میزان زیادی کاهش پیدا می کند؛ سگ های نر، مخصوصا سگ هایی که برای نگهبانی نگهداری می شوند، کمتر احتمال دارد خانه صاحب خود را ترک کنند و به دنبال تمایلات هورمونی خود در جستجوی ماده های فحل شده برآیند. به این ترتیب، آنها بهتر می توانند وظیفۀ نگهبانی خود را انجام دهند، نیازی نیست آنها را ببندند، و کمتر احتمال دارد مبتلا به بیماری شوند و یا مجروح گردند. سگ های نر عقیم شده اتفاقا بیشتر حالت حمایتی دارند و دیگر با تمایل به جفت گیری با ماده و یا جنگیدن با سگ های نر از وظیفۀ نگهبانی منحرف نمی شوند.

علامت گذاری و ادرار به منظور نشانه گذاری هم در نرها کاهش پیدا می کند.

 

عقیم سازی خطرات مربوط به سلامتی برای خود حیوانات را هم پایین می آورد.

تعدادی از بیماری های بالقوه مرگ آور و مسری وجود دارند که حیوانات می توانند در نتیجه عقیم نشدن و باروری و تولید مثل به آنها دچار شوند؛ مثل عفونت رحم و سرطان های دستگاه تناسلی، این خطرات با عقیم سازی حیوان کاهش پیدا می کنند.

در کل، حیواناتی که در سنین پایین عقیم می شوند بیشتر عمر می کنند، سالم تر هستند، و به چرخۀ زندگیشان بین یک تا سه سال در سگ ها و بین سه تا پنج سال در گربه ها اضافه می شود.

 

 

Related Posts

روز جهانی حیوانات مزرعه ـ دوم اکتبر... آنها با مایند نه برای ما! با آنها مهربان باشیم. زادروز مهاتما گاندی در در روز دوم اکتبر به درستی‌ به عنوان روز جهانی‌ حیوانات مزرعه نام گذاری شد...
روز جهانی دامپزشکی 2022 گرامی باد... پناهگاه حیوانات وفا روز جهانی دامپزشکی را جشن می گیرد و از ناجیان حیواناتی که برای بیان درد و رنجشان صدایی ندارند، قدردانی می کند. قلب ما با دامپزشکان...
روز جهانی‌ حیوانات بی‌ سرپناه ـ 25 امرداد 1399... سومین شنبه ماه آگوست هر سال، روز حیوانات بی‌ سرپناه نام گرفته است. زندگی‌ حیوانات از جهات زیادی به دلیل دخالت بی‌ رویه انسان دراکوسیستم، و تمامیت خواه...
شادباش سال 2020 بیایید در سال نو برای جهان آرزوی صلح کنیم. برای تحقق چنین آرزویی باید با حیوانات به صلح برسیم، چرا که دلسوزی و همدلی با حیوانات نتیجه اش همدلی با ا...
Share This