0 Items
  • ماده،
  • 3 ساله،
  • عقیم شده،
  • آرام و با رفتار دوستانه 

 

Related Posts

صبور پسر،متولد 1392 من با بدنی رنجور و زخمی و دنده هایی بیرون زده و دستهایی متورم و پر از عفونت در جاجرود در گوشه ای بی پناه افتاده بودم که ناجی مهربانم م...
شایسته دختر، متولد سال 1392 من شایسته خانم هستم. خانمی بسیار موقر و شایسته البته به غیز از زمانهایی که هیجانزده میشوم. اگر شما را دوست داشته باشم و از دیدن ...
زیتون دختر، متولد 1393 من زیتون هستم. دختری با نقش و نگاری زیبا بر تنم. خیلی مهربان و اجتماعی هستم و ورودم به پناهگاه شبیه خیلی از دوستانم می باشد. من را ح...
توراد ماده، زیر یک سال، عقیم شده، آرام و کمی خجالتی پشتیبان مهربان او خانم اخلاقی نیا هستند.    ...
Share This