0 Items
  • ماده،
  • عقیم شده،
  • حدود شش ساله،
  • خوش اخلاق ولی کمی شر به پا کن.

با خواهرش نرمین در پناهگاه زندگی میکند.

Related Posts

 توکا ماده، عقیم شده، حدود شش سال آرام و مهربان پشتیبان مهربانش خانم یاسمن فرازان است.   ...
هایدی ماده، حدود ۵ سال، عقیم شده، فوق العاده خوشحال و خوش اخلاق پشتیبان مهربان هایدی آقای سعید جوراب باف هستند.    ...
شایسته دختر، متولد سال 1392 من شایسته خانم هستم. خانمی بسیار موقر و شایسته البته به غیز از زمانهایی که هیجانزده میشوم. اگر شما را دوست داشته باشم و از دیدن ...
فریماه دختر،متولد سال 1392 سلام. اسم من فریماست. یکی از ادمین های فیسبوک وفا هم اسمش فریماه‌ست. جالبه، نه؟ البته این تصادفی نیست. فریماه، اونی که ادمین فیسب...
Share This