0 Items
  • ماده،
  • عقیم شده،
  • حدود شش سال
  • آرام و مهربان
  • پشتیبان مهربانش خانم یاسمن فرازان است.  

Related Posts

ماه دختر ، متولد 1393 من به همراه خواهرم مهر که او هم در این صفحه حضور دارد حدودا در پاییز سال 1393 در اطراف پناهگاه رها شدیم . خواهر دیگری داشتیم که او ...
هایدی ماده، حدود ۵ سال، عقیم شده، فوق العاده خوشحال و خوش اخلاق پشتیبان مهربان هایدی آقای سعید جوراب باف هستند.    ...
کژال دختر، حدود ۵ سال، عقیم شده، مهربان و اهل دوستی. پشتیبان مهربونش خانم یاسمن فرازان است.   ...
ارشیا پسر، متولد سال 1389 من ارشیا هستم.  پسری زیبا و طلایی و در عین حال آرام و متین.  به یاد دارم که حدودا 5 ماه بیشتر سن نداشتم که به همراه سگ بزرگتری ...
Share This