0 Items

دختر، متولد سال 1392

من شایسته خانم هستم. خانمی بسیار موقر و شایسته البته به غیز از زمانهایی که هیجانزده میشوم. اگر شما را دوست داشته باشم و از دیدن شما خوشحال بشم. تمام عشق و علاقه و محبت خود را با گاز زدن شما ابراز خواهم کرد. به هر حال اگر حامی من شدید و به پناهگاه امدید حسابی گاز گازتان میکنم. مگر اینکه خودتان سر فرصت به من شیوه های دیگر محبت کردن را یاد بدهید. به امید دیدار و گاز

از اینکه پشتیبان مهربانم “سرکار خانم س. معنوی” هستند بسیار شاد و سپاسگزارم.

Related Posts

مرسده دختر، متولد سال 1390 من مرسده هستم. من هم جزو ده ها توله ای بودم که اطراف پناهگاه رهایمان کرده بودند، اما من خیلی خوش شانس بودم که تمام دوران تولگی ا...
بداخلاق پسر،متولد 1392 من کمی بد اخلاق هستم و با هر کسی به این زودی ها دوست نمیشوم و به همین دلیل نام من را بد اخلاق گذاشته ام. البته فقط چند بار چند نفری را...
چشمان دختر – متولد 1392 داستان من هم داستانی است که ابتدایش را شما نمی دانید اما پایان بسیار زیبایی داشته است. من سگی هستم که از کانال آبی در محدوده اتوبان...
تیا دختر،متولد سال 1392 ما شش توله بودیم که تنها و سرگردان مانند خیلی از توله های بی پناه دیگر در بیابان های اطراف پناهگاه رها شدیم. اما خوشبختانه در نها...
Share This