0 Items

دختر،متولد 1392

من پوپك هستم. من دوراني را در منزل ايليا داوطلب مهربان پناهگاه گذراندم و بعد از مدتي به پناهگاه آمدم. دختر شادي هستم كه از بودن در كنار آدمها بسيار لذت مي برم.

عزيز دردانه رعنا يكي از داوطلبين مهربان پناهگاه هستم و از اينكه روزهاي جمعه را با او مي گذرانم بسيار راضي و شادمان هستم.پشتیبان مهربان من هم‌اکنون “خانم نسرین” هستند.

Related Posts

لکه پسر،متولد سال 1395 من هم در دوران تولگی ام به پناهگاه سپرده شدم، اما خوش شانس بودم و چند ماه اول را که خیلی کوچک و آسیب پذیر بودم ، در منزل یکی از دا...
گالیا ماده، حدود دو سال، عقیم شده، مهربان و شاد. 
زیتون دختر، متولد 1393 من زیتون هستم. دختری با نقش و نگاری زیبا بر تنم. خیلی مهربان و اجتماعی هستم و ورودم به پناهگاه شبیه خیلی از دوستانم می باشد. من را ح...
اسپی پسر، متولد 1394 من اسپی هستم. پسری بازیگوش که وقتی به پناهگاه آمدم جراحت زیادی داشتم و شدت جراحت درحدی بود که نهایتا پس از عمل جراحی یکی از دستهایم ر...
Share This