0 Items

دختر ، متولد 1393

من به همراه خواهرم مهر که او هم در این صفحه حضور دارد حدودا در پاییز سال 1393 در اطراف پناهگاه رها شدیم . خواهر دیگری داشتیم که او را از دست دادیم اما من و مهر مقاومت کردیم و ماندیم و روز به روز هم بزرگتر و بازیگوش تر می شویم. از بودن در پناهگاه در کنار دیگر دوستانمان بسیار شاد و خوشحالیم.

پشتیبان مهربان و دوست داشتنی من “سرکار خانم زهرا” هستند و من خیلی خوشحالم.

Related Posts

زویا ماده، عقیم شده، حدود پنج ساله، خوش اخلاق
سلطان پسر، متولد سال 1390 من به همراه دو خواهرم (حنا و بيتا) از ساكنان پناهگاه هستیم و پشتیبان ما آقای فيروزبخت از یاوران كوشا و مهربان پناهگاه است كه هر ج...
بنفشه دختر، متولد سال 1391 من را یاران وفای قزوین که آن زمان در پناهگاه هشتگرد فعالیت داشتند پیدا کردند و به پناهگاه آوردند . از همان بدو ورود جزو سگهای بس...
شرمین ماده، عقیم شده، حدود شش ساله، خوش اخلاق ولی کمی شر به پا کن. با خواهرش نرمین در پناهگاه زندگی میکند. ...
Share This