دختر، متولد 1393

من زیتون هستم. دختری با نقش و نگاری زیبا بر تنم. خیلی مهربان و اجتماعی هستم و ورودم به پناهگاه شبیه خیلی از دوستانم می باشد. من را حوالی پناهگاه در بیابان رها کردند و رفتند. آقا کرم مهربان من را پیدا کرد و به پناهگاه آورد. خوشبختانه بیماری خاصی نداشتم . خیلی زود واکسنهایم را دریافت کردم و در حال حاضر از ساکنین پناهگاه هستم. خیلی خوش شانس بودم که سرنوشت من اینگونه رقم خورد که در پناهگاه وفا ساکن شوم.

پشتیبان مهربان من “سرکار خانم جین بارو” هستند و من برای آن بسیار شادم

Related Posts

تیا دختر،متولد سال 1392 ما شش توله بودیم که تنها و سرگردان مانند خیلی از توله های بی پناه دیگر در بیابان های اطراف پناهگاه رها شدیم. اما خوشبختانه در نها...
دنی پسر، متولد سال 1390 من از شمال ايران آمده‌ام. بیماری جرب من بسيار شديد بود و تا مدتها به همين دليل درقرنطينه و جدا از ديگر سگها نگهداری می‌شدم. در...
ابرو دختر، متولد 1392 در يكي از روزهاي پائيز سال گذشته با پنجه اي بسيار زخمي در كرج پيدا شدم. مانند خيلي از سگهاي نجات يافته پناهگاه مدتي را در منزل ايليا...
نیکو دختر، متولد سال 1394 من نیکو هستم . دختری آرام و مهربان که مانند خیلی از دوستانم وقتی توله کوچکی بودم به پناهگاه سپرده شدم . حتی در همان دوران کودکی ...
Share This