0 Items

 پسر،متولد سال 1392

من حکیم هستم. پسری دانا و موقر و باهوش. البته نام حکیم را به دلیل این صفات بر من نگذاشته اند. من از خیابان حکیمیه واقع در شرق تهران نجات پیدا کرده ام و به همین دلیل نامم را حکیم گذاشته اند. اما به هر حال تمام صفاتی را که گفتم دارم. من کمی گوشه گیر هستم و هنوز هم به راحتی به کسی اعتماد نمی کنم. همچنان دوستان سگم را ترجیح می دهم. اما باید اعتراف کنم که کارکنان و داوطلبان وفا خیلی مهربان هستند و بعضی وقتها که اوقاتی را با من می گذارنند من با خودم فکر میکنم که می توانم به این آدمها کاملا اعتماد کنم.

از اینکه پشتیبان مهربان من “سرکار خانم کمند” هستند بسیار شادم.

Related Posts

دُم پیچ پسر، متولد سال 1390 دم پیچ از سگ های محوطه بیرون است. او فوق العاده مهربان است و عاشق نوازش شدن. وقتی کنارش می نشینی، با دست به پایت می زند تا توجه ت...
کوشا پسر، متولد سال 1392 من کوشا هستم و توسط بانوی مهربانی که همیشه یار و یاور پناهگاه بوده اند نجات یافته  و به پناهگاه سپرده شدم.  من در ناحیه لگن مشک...
یونیک دختر، متولد سال 1393 من دختر آرام و بسیار زیبا و کوچک اندام پناهگاه هستم. مدتی را در منزل شخصی ساکن بودم ، اما متاسفانه بنا به دلایلی که من هیچوقت از...
ماهون دختر،متولد سال 1392 من ماهون هستم. دختر مهربان ساکن زمین یک. روزی خانواده مهربانی از پناهگاه دیدن کردند و من را با خودشان به بیرون آوردند تا با هم در...
Share This