0 Items

دختر، متولد 1390

من از دخترهای شاد و بازیگوش پناهگاه هستم. مرا خانم مهربانی وقتی كه توله كوچكی بودم پیدا كرده بود و از من نگهداری كرد تا اینكه بزرگتر شدم و بعد من را به پناهگاه سپرد. در روزهای اولی كه به پناهگاه آمدم در قرنطینه و در كنار سگهای دیگر آنجا ساكن شدم. اما از همان موقع می‌توانستم از دیوار لانه خودم بالا بروم و به لانه های دیگر سر بزنم. من كه خودم از این كار خیلی لذت می‌بردم ولی بعضی از دوستانم از اینكه سگ دیگری به لانه آنها سرك بكشد خوشحال نمی شدند. واقعا چرا؟؟؟ به نظر خودم كه خیلی هیجان انگیز بود!

در ضمن “خانم نازيلا . ن” كه قبل از پر كشيدن تيمور عزيز حامي او بود در حال حاضر حامي من مي باشند.

Related Posts

برفی پسر، متولد 1390 من و برادرم را وقتی خیلی كوچك بودیم جلوی پناهگاه رها كردند و بعد بطور موقت یكی از دوستان وفا ما را در منزل خود پذیرفت تا كمی بزرگتر ش...
کتی خانوم دختر، متولد سال 1393 نام من توسط یار و یاور مهربان پناهگاه خانم اکبرپور نازنین انتخاب شده است.  اصلا من کشف خود ایشان هستم.  من دختر شاد و سرزنده محو...
یاقوت پسر،متولد سال 1393 من یاقوت پسر شیرین و زیبای ساکن قرنطینه هستم. مادر من الماس در حالیکه من و خواهر و برادرانم را باردار بود توسط بانوی مهربانی به پن...
لیلو دختر،متولد سال 1394 من و خواهرم وقتی که خیلی کوچک بودیم به پناهگاه سپرده شدیم . متاسفانه به دلیل آسیب پذیر بودن ما در تولگی خواهرم در پناهگاه پر کشید...
Share This