0 Items

دختر، متولد 1392

در يكي از روزهاي پائيز سال گذشته با پنجه اي بسيار زخمي در كرج پيدا شدم. مانند خيلي از سگهاي نجات يافته پناهگاه مدتي را در منزل ايليا به سر بردم و دوران درمانم را آنجا گذراندم. نام ابرو را براي من انتخاب كرد و بعد من را به پناهگاه آورد. در حال حاضر در پناهگاه روزگار خوبي دارم . با يكي ديگر از داوطلبين پناهگاه به نام آرمين هم دوست هستم و روزهاي جمعه را با هم كلي خوش مي گذرانيم.

پشتیبان مهربان من “سرکار خانم کمند” هستند و من برای آن بسیار خوشحالم.

Related Posts

توراد ماده، زیر یک سال، عقیم شده، آرام و کمی خجالتی پشتیبان مهربان او خانم اخلاقی نیا هستند.    ...
شروین پسر، متولد سال 1393 من شروین هستم پسری شیطان ولی بسیار مهربان. دندانهایم به دلیل آسیب های قبلی مشکلاتی دارد اما این مشکلات در حدی نیست که من نتوانم ز...
جودی دختر، متولد 1390 من از دخترهای شاد و بازیگوش پناهگاه هستم. مرا خانم مهربانی وقتی كه توله كوچكی بودم پیدا كرده بود و از من نگهداری كرد تا اینكه بزرگتر...
فریماه دختر،متولد سال 1392 سلام. اسم من فریماست. یکی از ادمین های فیسبوک وفا هم اسمش فریماه‌ست. جالبه، نه؟ البته این تصادفی نیست. فریماه، اونی که ادمین فیسب...
Share This