0 Items

خدمات  

خدماتی که در پناهگاه انجام می شود شامل زنده گیری، پذیرش، جداسازی، واکسیناسیون، درمان زخم­ها، شکستگی ­ها و بیماری­ ها، عقیم سازی و واگذاری است.

امور درمانی پناهگاه توسط تیم دامپزشکان و تکنیسین های دامپزشکی انجام می ­گیرد.

اگرچه بخشی از خدمات وفا پذیرش سگ های آسیب دیده و توله های بی مادر است، اما ظرفیت پناهگاه نیز محدود است. “وفا” باور دارد که رفاه حیوانات شامل رسیدگی پزشکی، تأمین غذا و سرپناه برای آنهاست، و می بایستی با درنظر داشتن توان مالی و انسانی، امر پذیرش انجام شود.

“وفا” با گردآوردن انبوهی از سگ ها در یک محوطه در حالی که امکان جست و خیز و بازی و غذای کافی برای خوردن نداشته باشند، مخالف است و باور دارد که این کار “وفا” را از هدف اش که زندگی با کیفیت برای این موجودات مهربان و باهوش است، دور می کند.

در بخش واگذاری، عکس و مشخصات سگ­هایی که آماده واگذاری به خانواده­ ها در داخل و خارج کشور هستند، در وبسایت وفا گذاشته می شود و علاقمندان می توانند با تماس با بخش واگذاری، از نحوه ی واگذاری آگاه شوند.

Share This