0 Items

نر، حدودا 3 ساله، تریر /

بلفی دو خیلی مهربان و بازیگوش است. یک خانواده او را از سایت خرید و فروش “دیوار” خریده بودند، اما به محض اینکه حیوان بیمار شد گفتند نمی توانند نگهش دارند و او را به پناهگاه آوردند.

بله بیماری پاروو بیماری سختی است ولی با رسیدگی و درمان بلفی دو بهبود یافت و امروزه سگی سالم است.

حامی مهربان او آقای امیرعلی نریموسایی است ولی او منتظر یک خانواده دائمی است.

Related Posts

دنی‌دو نر، حدود یک ساله، تریر / دنی دو با اینکه خیلی مهربان و بازیگوش است اما بدشانس بوده که خانواده ی غیرمسئول سرپرستش بودند. او که زمانی در خانه مرکز تو...
طلا طلا، متولد سال 1389، دختر من طلا هستم و طی یک عملیات نجات از آمل (شمال ایران) نجات یافته ام و به واسطه خانم مهربانی به پناهگاه وفا سپرده شده ام. دختر...
تافی نر، حدودا دو سال و نیم، اشپیتز / تافی (متولد بهمن ماه 1395) مهربان و بازیگوش است. خانواده اش دو ماه بعد از اینکه او را گرفتند یادشان افتاد که زیاد ...
هاپولی هاپولی دختر، متولد 1392، عقیم هاپو، شاهزاده خانمیست، پوشیده در لباسی سپید، این دختر زیبا به وسیله یاران وفا نجات داده شده و به وفا آمد. او بسیار دوست ...
Share This