دختر، عقیم، حدودا چهار ساله (تاریخ تقریبی تولد1394)

پناهگاه وفا ـ قزوین

بامزه، مو بلند با پاهای کوتاه، در پناهگاه پر سر و صدا و بازیگوش، مهربان

به راحتی میاد بغل و نوازش رو دوست داره.

در یکی از خیابان های شهر قزوین، تک وتنها با پای لنگان پیدا شد.

جودی در انتظار یک پشتیبان مالی یا یک سرپرست مهربان است.

Related Posts

جودی دختر، متولد 1390 من از دخترهای شاد و بازیگوش پناهگاه هستم. مرا خانم مهربانی وقتی كه توله كوچكی بودم پیدا كرده بود و از من نگهداری كرد تا اینكه بزرگتر...
تاران  تاران، دختر، متولد 1392/08/05، عقیم تاران، به معنای دورکننده پلیدیها این دختر زیبا، به همراه 3 خواهر دیگرش در یکشب سرد پاییزی، در حالیکه در زیر باران...
گلپر گلپردختر، متولد 1392، عقیم اسم من گلپره، چون هم چهره زیبایم و هم رفتارهای شیرین و بامزه ام مثل یه چاشنی خوشمزه میمونه واسه آدمهایی که منو میشناسن. من ...
پنجه پنجه، دختر، نژاد بوردرکولی میکس، متولد نیمه اول مرداد ماه 1391،عقیم این دختر زیبا، وقتی توله کوچکی بود به پناهگاه سپرده شد، پنجه دختر باهوش و مهربانی...
Share This