دختر، متولد سال 1389

قطعا با دیدن من نام سفید برفی به ذهنتان میرسد اما نام من مایا است.  دختر سفید و آرام که در حال حاضر در زمین شماره یک ساکن هستم.  من از سگهای بسیار ترسوی پناهگاه بودم  و تا مدتها اصلا هیچ ارتباطی با دیگر سگها و آدمها برقرار نمی کردم،  اما به مرور توسط داوطلبان و کارگران پناهگاه شناسایی شدم و می شنیدم که می گفتند مایا هم ترسو است و با او باید کار شود. جمعه ها با داوطلبان به گردش و پیاده روی رفتم و تازه آن موقع متوجه شدم که چقدر هیجان انگیز است.

راستش خیلی از ما سگها خاطرات خوبی از نزدیک شدن به آدمها نداشته ایم و برای همین مجبوریم خیلی احتیاط کنیم، اما در پناهگاه اوضاع خیلی متفاوت است و مردمی که اینجا هستند هم متفاوتند.  به هر حال من هنوز سگ آرام و متینی هستم اما دیگر مثل سابق ترسو و گوشه گیر نیستم.  و بدانید که منتظرم تا جمعه با لیش و قلاده به گردش بروم و لذت ببرم.

Related Posts

مرمر دختر،متولد سال 1392 من دختر زیبا و مهربان زمین شماره دو هستم که به خاطر زیبایی و لطافتی که دارم داوطلبان مهربان پناهگاه نام مرمر را بر من نهاذه اند. ...
اسفندیار پسر، متولد 1385 من اسفندیار هستم . سگ پیری که به تازگی به پناهگاه آمده ام. من زخمی و درمانده در حوالی چیتگر تهران افتاده بودم و از شدت درد و ترس از آ...
حنا ماده، متولد 1390 در یک سالگی با خواهر و برادرش بیتا و سلطان به پناهگاه آمد. خواهرش پنج ساله بود که به دلیل بیماری پر کشید. حامی حنا و سلطان آقای...
بتی دختر، متولد سال 1392 من و برادرم بل ساکن زمین یک هستیم . پاهای من دچار آسیب شده است اما از آنجایی که ساکن پناهگاه هستم و در آنجا از من خوب مراقبت می ...
Share This