دختر، متولد سال 1389

قطعا با دیدن من نام سفید برفی به ذهنتان میرسد اما نام من مایا است.  دختر سفید و آرام که در حال حاضر در زمین شماره یک ساکن هستم.  من از سگهای بسیار ترسوی پناهگاه بودم  و تا مدتها اصلا هیچ ارتباطی با دیگر سگها و آدمها برقرار نمی کردم،  اما به مرور توسط داوطلبان و کارگران پناهگاه شناسایی شدم و می شنیدم که می گفتند مایا هم ترسو است و با او باید کار شود. جمعه ها با داوطلبان به گردش و پیاده روی رفتم و تازه آن موقع متوجه شدم که چقدر هیجان انگیز است.

راستش خیلی از ما سگها خاطرات خوبی از نزدیک شدن به آدمها نداشته ایم و برای همین مجبوریم خیلی احتیاط کنیم، اما در پناهگاه اوضاع خیلی متفاوت است و مردمی که اینجا هستند هم متفاوتند.  به هر حال من هنوز سگ آرام و متینی هستم اما دیگر مثل سابق ترسو و گوشه گیر نیستم.  و بدانید که منتظرم تا جمعه با لیش و قلاده به گردش بروم و لذت ببرم.

Related Posts

حکیم  پسر،متولد سال 1392 من حکیم هستم. پسری دانا و موقر و باهوش. البته نام حکیم را به دلیل این صفات بر من نگذاشته اند. من از خیابان حکیمیه واقع در شرق تهر...
بقچه دختر، متولد 1390 یکی از مسئولیت های مربوط به داوطبین در پناهگاه این است که سگهایی که در محوطه شماره یک و دو هستند را به بیرون بیاورند تا سگهای ساکن د...
گاما دختر، متولد بهمن 1390 من هنگامی به پناهگاه آمدم که شماری از روستائیان خانواده‌ام را کشته و مرا به سختی زخمی کرده بودند. دست چپم را که در اثر ضرب و شت...
سلطان پسر، متولد سال 1390 من به همراه دو خواهرم (حنا و بيتا) از ساكنان پناهگاه هستیم و پشتیبان ما آقای فيروزبخت از یاوران كوشا و مهربان پناهگاه است كه هر ج...
Share This