دختر، متولد سال 1389

قطعا با دیدن من نام سفید برفی به ذهنتان میرسد اما نام من مایا است.  دختر سفید و آرام که در حال حاضر در زمین شماره یک ساکن هستم.  من از سگهای بسیار ترسوی پناهگاه بودم  و تا مدتها اصلا هیچ ارتباطی با دیگر سگها و آدمها برقرار نمی کردم،  اما به مرور توسط داوطلبان و کارگران پناهگاه شناسایی شدم و می شنیدم که می گفتند مایا هم ترسو است و با او باید کار شود. جمعه ها با داوطلبان به گردش و پیاده روی رفتم و تازه آن موقع متوجه شدم که چقدر هیجان انگیز است.

راستش خیلی از ما سگها خاطرات خوبی از نزدیک شدن به آدمها نداشته ایم و برای همین مجبوریم خیلی احتیاط کنیم، اما در پناهگاه اوضاع خیلی متفاوت است و مردمی که اینجا هستند هم متفاوتند.  به هر حال من هنوز سگ آرام و متینی هستم اما دیگر مثل سابق ترسو و گوشه گیر نیستم.  و بدانید که منتظرم تا جمعه با لیش و قلاده به گردش بروم و لذت ببرم.

Related Posts

لی لی دختر،متولد سال 1391 من و خواهرم دنا وقتی توله های کوچکی بودیم به پناهگاه سپرده شدیم و مدتی در محوطه بیرونی ساکن بودیم و بعد به زمین شماره دو منتقل شد...
اسپی پسر، متولد 1394 من اسپی هستم. پسری بازیگوش که وقتی به پناهگاه آمدم جراحت زیادی داشتم و شدت جراحت درحدی بود که نهایتا پس از عمل جراحی یکی از دستهایم ر...
ابرک دختر،متولد سال 1393 من ابرک خانوم هستم. دختر مهربان و باوقار پناهگاه که در زمین های فنس کشی محوطه بیرونی ساکن هستم. اوایل که به پناهگاه آمده بودم به ...
آنا دختر، متولد سال 1392 من آنا هستم با گذشته ای دردناک. من ساکن محلی بودم که مخصوص تخلیه نخاله های شهرداری بود. تنها شانس آن زمان من این بود که یکی از د...
Share This