0 Items

دختر،متولد سال 1392

من پنی هستم. دختری که دقیقا از دهن شیر بیرون آمدم. من و تعدادی دیگر از دوستانم را شهرداری گرفته بود و پشت یک وانتی راهی ناکجا آباد بودیم. فقط شانس آوردیم که خانم طلایی مهربان متوجه ما در پشت وانت شد. ماشین ما را تعقیب کرد و در نهایت پس از طی ماجراهایی بسیار زیاد موفق شد همه ما را نجات بده و به جای سر در آوردن از آن دنیا از پناهگاه وفا سر درآوردیم. بعدا متوجه شدیم که چه خطری را از سر گذراندیم . خطری که همیشه و همه وقت در کمین دوستان ما در شهرهای مختلف است. از اخلاقم هم بخوام برای شما تعریف کنم باید بگم بسیار مهربانم و عاشق اینم که ساعتها مورد نوازش قرار بگیرم.

از اینکه پشتیبان مهربان من “سرکار خانم پرستو. م” هستند بسیار شادم.

Related Posts

مرکر دختر، متولد 1389 من از زمانی كه توله کوچکی بودم با خانواده مهربانی زندگی می‌كردم اما با بزرگتر شدن من مشكلات آنها هم بیشتر شد و دیگر نتوانستند از من ...
دابی پسر، متولد 1393 من دابی هستم یک پسر اشپیتز که گذشته سختی را در جنوب ایران در بندرعباس تجربه کرده ام. یک آدم مهربان دلش برای من سوخت و من را از بندرعب...
نمک پسر، متولد مهر 1390 من به همراه خواهر و برادرم قند و شکر وقتی توله کوچکی بودیم به پناهگاه سپرده شدیم. و نام نمک به دلیل اینکه با نمک بودم برای من انت...
نازَک ماده، حدودا ۸ ساله، اشپیتز / نازک (Nazak) با یک چشم عفونی در هشتگرد پیدا شد. در پناهگاه تحت درمان قرار گرفت و یک چشمش کامل تخلیه شد. اوایل خیلی بدا...
Share This