دختر، متولد سال 1394

من نیکو هستم . دختری آرام و مهربان که مانند خیلی از دوستانم وقتی توله کوچکی بودم به پناهگاه سپرده شدم . حتی در همان دوران کودکی به بیماری پاروو هم دچار شدم. اما شانس با من یار بود و به یاری یاران وفا و بانوی مهربان دیگری که از من نگهداری می کردند مداوا شدم . دوران سختی بود ولی من مقاومت کردم و آن روزهای سخت را پشت سر گذاشتم . در حال حاضر جزو سگهای محوطه بیرونی هستم و با دوستانم در پناهگاه روزگارم را می گذرانم .

از اینکه پشتیبان مهربانم “جناب آقای فرید” هستند بسیار شادم.

Related Posts

یاقوت پسر،متولد سال 1393 من یاقوت پسر شیرین و زیبای ساکن قرنطینه هستم. مادر من الماس در حالیکه من و خواهر و برادرانم را باردار بود توسط بانوی مهربانی به پن...
زیکو نر، حدود سه سال سال گذشته بود که مردی تماس گرفت و گفت پسرم سگی آورده ولی خیلی او را اذیت می کند و ما دلمان برای سگ می سوزد. با توصیه های ما پدر توا...
سورا دختر، متولد سال 1391 من به همراه خواهر و برادرم از اصفهان به پناهگاه آمدم اما متاسفانه خواهر و برادرم بر اثر بيماری از دست رفتند. من از اینکه پشتیبان...
اسکار نر عقیم حدود 4 ساله وزن ۲۳ کیلو خوش اخلاق و مهربان 
Share This