0 Items

دختر، متولد سال 1394

من سویا خانم هستم. دختر بسیار مهربان و آرام که ساکن محوطه بیرونی پناهگاه هستم. من جراحتی نداشتم اما بسیار لاغر و نحیف بودم . یکی از داوطلبین وفا من را به پناهگاه آورد و من هم ساکن پناهگاه شدم . سگی مثل من که روزهای سختی و گرسنگی را پشت سر گذاشته است واقعا از بودن در پناهگاه لذت می برد و متوجه می شود که در چه بهشتی زندگی می کند. از شما انسانهای مهربان می خواهم که به دوستان دیگر من که به اندازه من خوش شانس نبوده اند و در شهرها و حاشیه های شهر زندگی می کنند تا جایی که می توانید غذارسانی کنید.

مطمئن باشید آثار محبت شما به آنها با قدرتی چندین برابر به شما باز می گردد.

Related Posts

افرا پسر،متولد سال 1393 من افرا هستم . پسری زیبا با داستانی نه چندان خوشایند . گردن و پاهای من را با طناب بسته بودند و در جاده خاکی اطراف پناهگاه رها کرده...
مویز دختر، متولد 1390 من مَویز و از سگهای زمین شماره یک هستم. رنگ موها، و پیکر کوچک و دست و پاهای کوتاه من، بیش از هرچیز یادآور کشمش و مَویز است و رفتار و...
یونیک دختر، متولد سال 1393 من دختر آرام و بسیار زیبا و کوچک اندام پناهگاه هستم. مدتی را در منزل شخصی ساکن بودم ، اما متاسفانه بنا به دلایلی که من هیچوقت از...
مِلینا ماده، 3 ساله، عقیم شده، آرام و با رفتار دوستانه   
Share This