0 Items

دختر، متولد سال 1394

من سویا خانم هستم. دختر بسیار مهربان و آرام که ساکن محوطه بیرونی پناهگاه هستم. من جراحتی نداشتم اما بسیار لاغر و نحیف بودم . یکی از داوطلبین وفا من را به پناهگاه آورد و من هم ساکن پناهگاه شدم . سگی مثل من که روزهای سختی و گرسنگی را پشت سر گذاشته است واقعا از بودن در پناهگاه لذت می برد و متوجه می شود که در چه بهشتی زندگی می کند. از شما انسانهای مهربان می خواهم که به دوستان دیگر من که به اندازه من خوش شانس نبوده اند و در شهرها و حاشیه های شهر زندگی می کنند تا جایی که می توانید غذارسانی کنید.

مطمئن باشید آثار محبت شما به آنها با قدرتی چندین برابر به شما باز می گردد.

Related Posts

گاما دختر، متولد بهمن 1390 من هنگامی به پناهگاه آمدم که شماری از روستائیان خانواده‌ام را کشته و مرا به سختی زخمی کرده بودند. دست چپم را که در اثر ضرب و شت...
نرمین ماده، عقیم شده، حدود شش ساله. با خواهرش شرمین در پناهگاه زندگی می کند.
زویا ماده، عقیم شده، حدود پنج ساله، خوش اخلاق
رامش دختر، متولد سال 1393 من رامش هستم . دختر بسیار آرام و در عین حال بسیار ترسو که ساکن زمین یک هستم. خاطرات بدی که در گذشته داشته ام باعث شده است با وجو...
Share This