0 Items

پسر،متولد سال 1393

من یاقوت پسر شیرین و زیبای ساکن قرنطینه هستم. مادر من الماس در حالیکه من و خواهر و برادرانم را باردار بود توسط بانوی مهربانی به پناهگاه سپرده شد. در پناهگاه ما به دنیا آمدیم و خوشبختانه از روز تولد در آسایش و آرامش بوده ایم و بر خلاف خیلی از دوستانم در پناهگاه گذشته پر دردی نداریم. اما قطعا مادرمان الماس روزهای دشواری را تا کنون از سر گذرانده است.

از اینکه پشتیبان مهربان من “آقای مرتضی شیرازی” هستند بسیار شاد و سپاسگزارم.

به روزرسانی: یاقوت اکنون خانواده ای مهربان و همیشگی دارد.

Related Posts

لوییجی  نر عقیم حدود یک سال و نیمه وزن: ۲۵ کیلو دست و پا کوتاه بسیار مهربان خانم ملیکا پشتیبان مهربان من است. ...
تافی نر، حدودا دو سال و نیم، اشپیتز / تافی (متولد بهمن ماه 1395) مهربان و بازیگوش است. خانواده اش دو ماه بعد از اینکه او را گرفتند یادشان افتاد که زیاد ...
پوپک دختر،متولد 1392 من پوپك هستم. من دوراني را در منزل ايليا داوطلب مهربان پناهگاه گذراندم و بعد از مدتي به پناهگاه آمدم. دختر شادي هستم كه از بودن در كن...
شوکا ماده عقیم حدود سه ساله وزن:  ۲۲ کیلوگرم در خیابان با روده بیرون زده پیدا و سپس جراحی شد و اکنون خوب است. پشتیبان مهربان او خانم نیل...
Share This