0 Items

دختر، متولد 1392

من فسقل هستم . درسته الان فسقل نیستم اما وقتی سر راه پناهگاه وفا قرار گرفتم توله ای فسقلی و 7 هفته ای بودم . من را پسر نوجوانی از میدان گمرک تهران از دست فروشندگان سگ نجات داده بود. من چون نژاد خاصی نداشتم در شرایط بدی از من نگهداری می کردند و هیچ کس هم خواهان من نبود. تا اینکه پسر مهربانی من را نجات داد و پس از اینکه مدتی در خانه داوطلبان مهربان پناهگاه ساکن شدم در نهایت به پناهگاه سپرده شدم . دختر آرام و مهربانی هستم که از بودن در پناهگاه وفا بسیار رضایت دارم.

پشتیبان مهربان من هماکنون “خانم مریم و.” هستند.

Related Posts

ابرو دختر، متولد 1392 در يكي از روزهاي پائيز سال گذشته با پنجه اي بسيار زخمي در كرج پيدا شدم. مانند خيلي از سگهاي نجات يافته پناهگاه مدتي را در منزل ايليا...
پشمک دختر،متولد سال 1392 الان پشمالو و خوشگل هستم و به همین دلیل اسم پشمک برای من انتخاب شده است. اما در بدو ورودم جرب شدیدی داشتم، اما خوشبختانه با مراقب...
جسی دختر،متولد 1388 اگر حتي يك بار هم به پناهگاه سر زده باشيد من را ديده ايد. بله من جسي هستم . دختري جدي كه تاحد زيادي حق آب و گل در پناهگاه دارم. من وق...
مانی و مانیا خواهر و برادرمتولد سال 1394 ما از یک ساختمان نیمه کاره که در آنجا رها شده بودیم نجات پیدا کردیم و به پناهگاه سپرده شدیم. اوایل که آمده بودیم سگهای بس...
Share This