0 Items

دختر، متولد 1392

من فسقل هستم . درسته الان فسقل نیستم اما وقتی سر راه پناهگاه وفا قرار گرفتم توله ای فسقلی و 7 هفته ای بودم . من را پسر نوجوانی از میدان گمرک تهران از دست فروشندگان سگ نجات داده بود. من چون نژاد خاصی نداشتم در شرایط بدی از من نگهداری می کردند و هیچ کس هم خواهان من نبود. تا اینکه پسر مهربانی من را نجات داد و پس از اینکه مدتی در خانه داوطلبان مهربان پناهگاه ساکن شدم در نهایت به پناهگاه سپرده شدم . دختر آرام و مهربانی هستم که از بودن در پناهگاه وفا بسیار رضایت دارم.

پشتیبان مهربان من هماکنون “خانم مریم و.” هستند.

Related Posts

روتسی دخترمتولد 1389 من روتسي هستم. دختري بسيار پر انرژي كه ساكن زمين اول هستم. هر بار هر يك از ياران وفا داخل محوطه مي شوند و يا اينكه از محوطه خارج مي شو...
مرکر دختر، متولد 1389 من از زمانی كه توله کوچکی بودم با خانواده مهربانی زندگی می‌كردم اما با بزرگتر شدن من مشكلات آنها هم بیشتر شد و دیگر نتوانستند از من ...
یونیک دختر، متولد سال 1393 من دختر آرام و بسیار زیبا و کوچک اندام پناهگاه هستم. مدتی را در منزل شخصی ساکن بودم ، اما متاسفانه بنا به دلایلی که من هیچوقت از...
لکه پسر،متولد سال 1395 من هم در دوران تولگی ام به پناهگاه سپرده شدم، اما خوش شانس بودم و چند ماه اول را که خیلی کوچک و آسیب پذیر بودم ، در منزل یکی از دا...
Share This