0 Items

 دختر،متولد سال 1393

من تیله هستم دختر خانمی که در یک روز پاییزی سال گذشته در اتاق داوطلبین پناهگاه پیدا شدم و هیچ کس نفهمید من چطوری از آنجا سر در آورده بودم.  به هر حال هر طوری بود جای خوبی بود و از روز اول هم مورد توجه و مهربانی قرار گرفتم. ابتدا ساکن ساختمان قرنطینه شدم و در حال حاضر از ساکنین شاد و سرزنده زمین شماره دوم هستم. در هر حال فقط خودم می دانم که چطور آمدم پناهگاه و همچنان ترجیح می دهم که این قصه به صورت راز باقی بماند.

من از اینکه پشتیبان مهربانم “جناب آقای سمری” هستند بسیار شاد و سپاسگزارم.

Related Posts

لولک دختر، متولد 1394 من لولک هستم برادر بولک. دیگه داستانم را نمیگم چون دقیقا شبیه بولک است. فقط این را اضافه کنم که مادر ما خیلی خوب در آرامش به ما شیر ...
سرسی (کوچیکه) ماده، تریر، 4 ساله سرسی را حدود یک سال پیش زن و شوهر جوانی به پناهگاه آوردند. گفتند مدتی قبل او را بسیار لاغر و زخمی در یکی از شهرک های صنعتی پیدا ...
عسلی دختر، عقیم متولد سال 1393 من عسلی هستم. دختر شیرینی که توسط خانواده محترم عزیزخانی نجات یافتم. مدتی نیز در خانه آنها ساکن بودم تا اینکه بزرگتر شدم و ...
باران دختر، متولد فروردین 1390 من یکی از سگهای ساکن زمین شماره دو پناهگاه هستم و از تهران به پناهگاه آمده‌ام. میگویند پالتوی پشمالوی من وقار خاصی به من ...
Share This