0 Items

پسر، عقیم، متولد 1393

در بازدیدی که مدیریت و تعدادی از داوطلبان پناهگاه وفا از حلقه دره (پناهگاه مربوط به شهرداری) داشتند تعدادی از توله های بیمار را از آنجا به پناهگاه منتقل می کنند تا در شرایط بهتری مورد درمان و حمایت قرار بگیرند. متاسفانه شرایط نگهداری در آنجا چندان مناسب نبود و من هم یکی از توله هایی هستم که از حلقه دره آمده است. خوشبختانه مراحل درمانی من در پناهگاه انجام شد و در حال حاضر از سگهای سالم و سر حال و بازیگوش پناهگاه هستم. نام چیا را بر من نهادند و من هم ازداشتن این اسم و محل امنی برای زندگی بسیار خوشحالم.

پشتیبان مهربان و دوست داشتنی من “آقای افشار” هستند، سپاس.

Related Posts

بِلّا دختر، متولد دي ماه 1390 من بِلّا از ساكنين زمين شماره دو هستم. من زندگي خوب و آرامي در كنار دوستانم در پناهگاه دارم و ميدانم مسئولان و داوطلبان پناهگ...
گاما دختر، متولد بهمن 1390 من هنگامی به پناهگاه آمدم که شماری از روستائیان خانواده‌ام را کشته و مرا به سختی زخمی کرده بودند. دست چپم را که در اثر ضرب و شت...
ارشیا پسر، متولد سال 1389 من ارشیا هستم.  پسری زیبا و طلایی و در عین حال آرام و متین.  به یاد دارم که حدودا 5 ماه بیشتر سن نداشتم که به همراه سگ بزرگتری ...
عسلی دختر، عقیم متولد سال 1393 من عسلی هستم. دختر شیرینی که توسط خانواده محترم عزیزخانی نجات یافتم. مدتی نیز در خانه آنها ساکن بودم تا اینکه بزرگتر شدم و ...
Share This