0 Items

دختر،متولد سال 1392

من ماهون هستم. دختر مهربان ساکن زمین یک. روزی خانواده مهربانی از پناهگاه دیدن کردند و من را با خودشان به بیرون آوردند تا با هم در محوطه بیرونی گشت و گذاری داشته باشیم. خیلی به من خوش گذشت و از همان اول هم من شیفته آنها شدم و هم آنها شیفته من. نام زیبای ماهون را نیز آنها بر من نهادند. و همان خانواده مهربان در حال حاضر حامیان عزیز و دوستنداشتی من هستند.

پشتیبان مهربان من”سرکار خانم صدف احسانی فر” هستند و من بابت آن بسیار شادم.

Related Posts

امپراطور پسر،متولد 1390 من امپراطور هستم و به همراه خواهرم ملكه از ساكنين پناهگاه وفا هستيم. بله ما خانوادگي سگ هاي مهمي هستيم. خلق و خوي من بسيار آرام است و ...
برفی پسر، متولد 1390 من و برادرم را وقتی خیلی كوچك بودیم جلوی پناهگاه رها كردند و بعد بطور موقت یكی از دوستان وفا ما را در منزل خود پذیرفت تا كمی بزرگتر ش...
شازده پسر،متولد سال 1389 من شازده هستم از سگهاي نژاد كوچك پناهگاه كه شب عيد سال 1391 از اراك به پناهگاه سپرده شدم. اوايل بسيار ترسو و گوشه گير بودم و از هم...
تندیس دختر، متولد 1395 تندیس تا چند وقت پیش اسم نداشت، ما هم نشستیم و اسم پیشنهاد دادیم به اتفاق آرا تندیس شد دختر خانم زیبای ما. او فوق العاده مهربان است ...
Share This