0 Items

دخترمتولد 1389

من روتسي هستم. دختري بسيار پر انرژي كه ساكن زمين اول هستم. هر بار هر يك از ياران وفا داخل محوطه مي شوند و يا اينكه از محوطه خارج مي شوند قطعا من هم خودم را سريع به بيرون مي رسانم. كلا دوست دارم سر به سر سگ هاي محوطه بيرون بگذارم و لج آنها را در بياورم. همين باعث ميشه كه ديگران من را مواخذه كنند كه روتسي برو داخل ، روتسي اين كار را نكن و………….البته اعتراف مي كنم كه من به هيچ يك از اين حرفها گوش نمي دهم و در نهايت كار خودم را مي كنم.

پشتیبان مهربان من آقای سمری هستند و من برای آن بسیار شادم.

Related Posts

پارمیس دختر، متولد سال 1390 من پارميس از دخترهاي خوش خلق و آرام زمين اول هستم. جزو سگ هاي نژاد بزرگ هستم اما بر خلاف جثه ام دست و پاي كوتاهي دارم و همين امر...
پندار دختر، متولد 1389 نام من پندار است و مرا وقتی که زخمی بودم پیدا کردند و به پناهگاه سپردند. من هم مانند خیلی دیگر از دوستانم در پناهگاه درمان و در نهای...
تافی نر، حدودا دو سال و نیم، اشپیتز / تافی (متولد بهمن ماه 1395) مهربان و بازیگوش است. خانواده اش دو ماه بعد از اینکه او را گرفتند یادشان افتاد که زیاد ...
افق دختر، متولد سال 1392 من افق هستم . دختری زیبا و با قد و بالایی شایسته. جدا از همه زیبایی ها باید اخلاق خوب و مهربانی را نیز به آن اضافه کنید . من هم ...
Share This