0 Items

دختر، متولد دی  1390

نام من بلوط و سگ ماده بسیار مهربان و شجاعی هستم که از اصفهان به پناهگاه آمده‌ام. مرا اغلب با نام دخترم سورا می شناسند و به من می گویند مادر سورا.

خیلی خوشحالم که دخترم برای خودش اسم و رسمی دارد و من را هم به اسم او می شناسند. خودم در زمین شماره یک پناهگاه ساکن هستم اما دخترم سورا اغلب در بیرون از محوطه اوقات خود را سپری می کند. آقای شَری پشتیبانی من را بر عهده گرفته‌اند.

Related Posts

مرکر دختر، متولد 1389 من از زمانی كه توله کوچکی بودم با خانواده مهربانی زندگی می‌كردم اما با بزرگتر شدن من مشكلات آنها هم بیشتر شد و دیگر نتوانستند از من ...
هایدی ماده، حدود ۵ سال، عقیم شده، فوق العاده خوشحال و خوش اخلاق پشتیبان مهربان هایدی آقای سعید جوراب باف هستند.    ...
رفیق نر، عقیم شده، حدود 4 سال، فوق العاده خوش اخلاق و اجتماعی
باربی دختر، متولد سال 1390 من باربی هستم و زمستان گذشته به پناهگاه سپرده شدم. در آن زمان من باردار بودم اما کسانی که من را به پناهگاه آورده بودند به یاران ...
Share This