0 Items

دختر، متولد فروردین 1390

من یکی از سگهای ساکن زمین شماره دو پناهگاه هستم و از تهران به پناهگاه آمده‌ام.

میگویند پالتوی پشمالوی من وقار خاصی به من بخشیده و همانطور که از من انتظار میرود تلاش میکنم آرام باشم و این ویژگی را در خودم حفظ کنم. من هم‌اکنون از سوی خانم سمن ح پشتیبانی می‌شوم.

 

Related Posts

چیا پسر، عقیم، متولد 1393 در بازدیدی که مدیریت و تعدادی از داوطلبان پناهگاه وفا از حلقه دره (پناهگاه مربوط به شهرداری) داشتند تعدادی از توله های بیمار را...
هاپولی دختر، عقیم، متولد 1392 هاپو، شاهزاده خانمیست، پوشیده در لباسی سپید، این دختر زیبا به وسیله یاران وفا نجات داده شده و به وفا آمد. او بسیار دوست داشتنی...
مرسده دختر، متولد سال 1390 من مرسده هستم. من هم جزو ده ها توله ای بودم که اطراف پناهگاه رهایمان کرده بودند، اما من خیلی خوش شانس بودم که تمام دوران تولگی ا...
شایسته دختر، متولد سال 1392 من شایسته خانم هستم. خانمی بسیار موقر و شایسته البته به غیز از زمانهایی که هیجانزده میشوم. اگر شما را دوست داشته باشم و از دیدن ...
Share This