جسیکا، دختر، عقیم، زاده شده در ​پاییز سال1391​

جسیکا، این دختر زیبا، زمانی که توله کوچکی بود به وفا سپرده شد.

​شاید خالی از لطف نباشد که بدانید، جسیکا در همان روزهای نخستین با حضور خودش در کنار یک سگ آسیبمند (سهیل) چنان انگیزه ای در او پدید آورد که او را مجبور به ایستادن و بهبودی کرد.​

کافیست فقط یکبار او را ببنید تا عاشقش شوید. ​ بیگمان سرپرستی و داشتن او شانس بزرگیست که نصیب هر کسی نخواهد شد.جسیکا بسیار باوفا، مهربان، کنجکاو، شاد و باهوش است. او اصلا خجالتی نیست.

او بهترین همراهیست که هر کسی آرزوی داشتنش را دارد. او با سگها و انسانها مهربان است. جسیکا عاشق بچه هاست و با آنها صبور و مهربان است.او از درگیری با سگهای دیگر بیزار است و از پرخاش اجتناب می کند.

جسیکا چشم براه خانواده ای مهربان است تا او را به خانه امن و شاد خود ببرند.

 

Related Posts

کولاک  پسر، متولد نیمه اول فروردین ماه سال 1391، عقیم نژاد: کلپی شپرد میکس Kelpie / Shepherd mix کولاک،  این پسر زیبا به همراه پنج برادر و یک خواهرش در یکی...
افسانه  افسانه وفا، دختر، متولد نیمه دوم مرداد ماه سال 1391 – نژاد: شپرد کلپی میکس Shepherd / Kelpie mix این دختر زیبا، وقتی فقط چهل و پنج روز از تولدش می ...
شبتاب شبتاب، الهه درخشش دختر، متولد: 1390/06/05، عقیم نژاد: کلپی استرالیان شپرد میکس Kelpie / Australian Shepherd mix دختر زیبایی که به همراه خواهران زیبای...
پرتو پرتو،دختر، متولد اردیبهشت ماه 1391، عقیم یکی از 7 فرزند شوکوی مادر این دختر زیبا، به همراه مادر و شش خواهر و برادر دیگرش، از خیابان های شهر تهران،...
Share This