پناهگاه وفا >> سگ‌‌های خوش سرانجام >> بلو (Bello)
بلو (Bello)

استیسی و جیمز حالی‌ - اردیبهشت ۱۳۹۳ - سکرامنتو، کالیفرنیا

bello-he1

قبل از هرچیزی من باید سپاس صمیمانه خودم را نسبت به تمام کسانی‌ که من را در این راه یاری کردند بیان کنم
اگر چه به نظر میرسید که یک من توله سگ بی‌ انضباط یی‌ هستم اما مامان و بابا با صبر و حوصله تلاش کردند که این خلق و خوی من را تغییر بدهند .

من عاشق پیاده روی با بابا هستم. حسابی‌ به من خوش می‌گذرد . حسابی‌ ماجراجوی می‌کنیم ودر طول مدتی که ورزش می‌کنیم سعی‌ می‌کنم یاد بگیرم حرف گوش کنم و از قانون ها اطاعت کنم . ماشین سواری عالی‌ است . بعضی‌ وقت ها من روی صندلی جلو می نشینم و از بادی‌ که از پنجره میوزد لذت می برم . بقیه موارد من روی صندلی عقب راحت لم میدهم و از موسیقی‌ لذت میبرم .
همچنین من از کشتی‌ گرفتن و کش واکش کردن با خواهر و برادر هایم لذت میبرم. اگر من و برادر هایم موقع بعضی‌ زیاده روی کنیم خواهرم خودش وسط می‌ اندازه تا ما را آرام کند . او مثل یک خانم مبصر ما را به خط می‌کند .
هنوز هم گاه گاهی‌ از حد میگذرم و مجبورم یک گوشه بروم و آرام بشینم . خوب من هنوز کوچکم و خیلی‌ چیز ها هست که باید یاد بگیرم .
من خوب غذا خوب میخورم . غذا یم مرغ خام و پلو و نخود سبز هست که باعث میشود پوست و دندان هایم و به طور کلی‌ سلامتیم تامین شود .
خلاصه اینکه ، مامان و بابا عاشق من هستند . من واقعا از این که این موقعیت را پیدا کردم تا در این خانواده زندگی‌ کنم و از تمام کسانی‌ که دراین راه به من کمک کردم سپاسگزارم . سپاسگزارم برای اینکه برایم این عشق ، مراقبت و کاشانه دائمی رافراهم کردید.

در امان خدا

بللو

Bellobello-he2bello-he3bello-he4

 

bello-he5bello-he6

bello-he7bello-he8bello-he9bello-he10bello-he11bello-he12bello-he13bello-he14bello-he15

 
FacebookMySpaceTwitterReddit