پناهگاه وفا >> سگ‌‌های خوش سرانجام >> شیبا
شیبا

- مَدلن و کلاد بُرگت.
۱۶
تیر ۱۳۹۲ - تورنتو، کانادا
1

شیبا درست پس از اینکه سگ اشنازر ده سالمونو از دست دادیم وارد زندگی ما شد. نمی دونم ما اونو نجات دادیم یا اون مارو!، ولی زندگی با اون تجربۀ شیرین و غیرقابل وصفیه ، اون با تمام توان از خونۀ تازه و مادر پدرش مراقبت می کنه، در ضمن دوست داره لباسهای خوشگلشو بپوشه و تو محلۀ تازَش پُز بده.


روزهای اول که به خونۀ ما اومده بود از تنهائی به شدت می ترسید و طاقت جدائی ازمونو نداشت ، اما به مرور زمان فهمید که ما خیلی دوستش داریم و هر جا بریم خیلی زود برمی گردیم. اما وقتی برمی گردیم، از خوشحالی و شادی از خود بیخود میشه و شروع به رقصیدن می کنه.
شیبا به زندگی ما رنگ تازه ای بخشیده امیدواریم ما هم همین قدر اونو خوشحال کرده باشیم.اون که سالهای اول عمرشو در ایران گذرونده ، برای پیدا کردن ما مسیر طولانیئیو طی کرده.
از بخش واگذاری سگهای وفا در خارج از کشور خیلی متشکرم که اسباب اومدن شیبا به کانادا رو فراهم کردن و کمک کردن زندگی تازه ایو شروع کنه.
مَدلن و کلاد بُرگت.

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 
FacebookMySpaceTwitterReddit