پناهگاه وفا >> سگ‌‌های خوش سرانجام >> مهتاب
مهتاب

Mahtab

بیش از دو ماه از امدن دبی (مهتاب) به خونۀ ما می گذره، در این دو ماه انقدر به  این دختر شیرین وابسته شدیم که نمی تونیم ازش جدا شیم، اون و جوردی برادرو دوست تازه اش همبازی های خوبی هستن و از فرصتهائی که برای پارس کردن به سگهای همسایه بدست می ارن  لذت می برن.وقتی دبی به خونۀ ما اومد سگ ترسوئی بود ،از جاروبرقی ، عینک افتابی، زمین شور و این جور چیزا می ترسید و  عاشق این بود که به پشت دراز بکشه تا شکمشو ناز کنیم.اون یه سگ خوب با شخصیتی خاصه وقتی اشپزی می کنم میاد تو اشپزخونه و کنار پام دراز می کشه، بعضی وقتها هم یه دفعه می پره تو اتاق  تا ادمو غافلگیر کنه ،کلا دوست داره همیشه  و همه جا در کنارتون باشه ، فکر نکنم کسی پیدا بشه که دوستش نداشته باشه،  خوشبختانه این روزا ارومتره و کمتر به سگهائی که از کنار خونه رد میشن پارس می کنه.دبی عاشق دویدن و بازی کردنه ، و تو هر هوائی از بیرون بودن لذت می بره ، روزهای بارونی و برفی ساعتها زیر بارون این طرف اون طرف می دوئه که البته برای خشک کردنش  سه تا حولۀ بزرگ احتیاج داریم. مطمئنم به زودی داستانهای تازه ای از زندگی با دبی  تعریف می کنم، اون زندگی مارو زیباتر کرده ، امیدوارم ما هم به زندگی اون رنگ تازه ای بخشیده باشیم.

Mahtab

Mahtab

Mahtab

Mahtab

Mahtab

Mahtab

Mahtab

Mahtab

Mahtab

Mahtab

Mahtab

Mahtab

 
FacebookMySpaceTwitterReddit