پناهگاه وفا >> آموزشی >> یادداشتها
یادداشتها
ماهی قرمز

2017-red fish-r

بهار تکرار داستان زنده شدن زمین و زمان است. داستان باروری خاک، قد کشیدن درخت، روان شدن رودخانه، و .... مرگ ماهی‌ قرمز؟؟؟؟ چه تلخ

نوروز تکرار پاک کردن دلها از دشمنی ‌ست. فصل مهربانی و بخشش، ایام دست بر سر کشیدن و کمک به دیگران، روز‌های سلام و دوست داشتن، و ..... کشتن ماهی‌ قرمز؟؟؟؟ چه تلخ

هفت سین تکرار گرد هم آمدن است برای گرد هم جمع کردن، برای کامل شدن، جشن و سرور، برای شادی، و .... حذف ماهی‌ قرمز؟؟؟ چه تلخ

هر ساله در پناه شادمانی ما ماهی‌ هایی ناخواسته به دنیا می‌‌آیند، به اشتباه بر سر سفره ی هفت سین گذاشته می‌‌شوند، در ظرفی‌ کوچک می‌‌چرخند تا بمیرند.... چه تلخ.

راه حل ساده است! نخرید. چهره ی تازه ی بهار، سنت قدیمی پدری، و هفت سین زیبایتان را به مرگ ماهی‌ قرمز آلوده نکنید. 

راه حل ساده است! نخرید. 

راستی‌ از کی‌ و با ایده ی چه کسی‌ لاکپشت و سمندر را به صف ماهیهای مرده فرستادیم؟

 

 

پوستر از صبا سعادت نیاکی