پناهگاه وفا >> آموزشی >> کتابها >> شما حیوانات را دوست دارید، خب که چی؟
شما حیوانات را دوست دارید، خب که چی؟

کتابی سرشار از آموزه‌هایی کاربردی و شادیبخش برای بچه‌ها که آنها را در کمک به جانوران یاری میکند.

so you love animalsاین کتاب را خانمی آموزگار به نام "زو وایل" (Zoe Weil)" که راهبر و یکی از بنیانگذاران "انجمن آموزش رفتار انسانی (Institute for Humane Education)" است نوشته و سرکار خانم فاطمه معتمدی (بنیانگذار کانون دوستداران حیوانات/پناهگاه حیوانات وفا، این کتاب را به زبان پارسی برگردانده‌اند.

"شما حیوانات را دوست دارید، خب که چی" به کودکان و نوجوانان (9 تا 12 ساله) میاموزد که چه بر سر دیگر موجودات زنده در جهانی که ما در آن زندگی میکنیم می‌اید و با پیشنهاد صدها راهکار آموزشی، آنها را از زیباییهای طبیعت و زندگی جانوران بهره‌مند ساخته و انگیزه حفاظت از محیط زیست و جانوران را در آنها زنده میکند.

با پوشش یافتن همه جانوران از خانگی و دامپروری و نمایشی گرفته تا آزمایشگاهی و شکاری و وحشی در گفتمان این کتاب و درگیر ساختن بچه‌ها با واقعیت‌ها، بازی‌ها، متل‌ها، آزمودنی‌ها و کوشیدنی‌های پر شور این کتاب میتوانیم فرزندانمان را برای دگرگون کردن آینده توانمند کنیم. 

download-pdf-05