پناهگاه وفا >> سگهای آماده واگذاري >> هاپولی
هاپولی

hapooli

هاپولی
دختر، عقیم، متولد 1392


هاپو، شاهزاده خانمیست، پوشیده در لباسی سپید، این دختر زیبا بوسیله یاران وفا نجات داده شده و به وفا آمد.
او بسیار دوست داشتنی و باهوش و ساکن محوطه یکم است.

هاپولی، این دختر زیبا، بسیارشاد و باهوش، بازیگوش و کنجکاو است، او با کودکان، بزرگترها و دیگر حیوانات مهربان است.

hapooli01

هاپولی چشم به راه خانواده مهربانی است که او را درآغوش بگیرد و با خود به خانه برد

 

 
FacebookMySpaceTwitterReddit