پناهگاه وفا >> سگهای آماده واگذاري >> تابان
تابان

photo7143

​تابان ​به معنای تابنده و روشن،​ دختر، عقیم، زاده شده ​در پاییز 1390

​تابان،​ دختری زیبا که در یکی از خیابانهای تهران بر درختی بسته شده بود تا پیمانکاران شهرداری بیایند برای بردنش.
او نیز نجات یافته دیگریست از چنگال مرگ به دستان مهربانان وفا.

 

 photo7142

​این ستاره تابان وفا، بسیار کنجکاو، شاد، باهوش و مهربان است. او با دقت به حرفهای شما گوش کرده و تلاش میکند همان دوستی باشد که شما میخواهید.
​تابان اصلا خجالتی نیست، او با سگها، انسانها و کودکان بسیار مهربان است.

photo7131

تابان از درگیری دوری کرده و هرگز پرخاشگری نمیکند.
​​او چشم براه خانواده مهربانی است که او را درآغوش کشیده و با خود به خانه برند.

 
FacebookMySpaceTwitterReddit