پناهگاه وفا >> سگهای آماده واگذاري >> ملکه
ملکه

photo7153

ملکه، دختر، عقیم، زاده شده در ​اردیبهشت سال 1390

این دختر زیبا خواهر امپراطور است، او و امپراطور زمانیکه توله کوچکی بودند ​به همراه مادرشان ​به وفا سپرده شدند.​
​وقار و زیبایی این ملکه زیبای وفا، ستودنی است. ملکه دوره مقدماتی آموزش سگها را با موفقیت از سرگذرانده

photo7146 1

او با انسانها، کودکان و بزرگترها و دیگر حیوانات مهربان است. او از درگیری بیزار است و از آن پرهیز میکند. ملکه زیبا به وقت شادی به روشنی میخندد و با خنده اش آدمی را شاد میکند.

photo7145

ملکه، بسیار زیبا، باهوش و با وفاست.


photo7154

ملکه زیبا، چشم براه خانواده مهربانی است که او را درآغوش کشیده و با خود به خانه ببرد.

 
FacebookMySpaceTwitterReddit