پناهگاه وفا >> سگهای آماده واگذاري >> جسیکا
جسیکا

jessica-a

جسیکا، دختر، عقیم، زاده شده در ​پاییز سال 1391

​جسیکا، این دختر زیبا، زمانیکه توله کوچکی بود به وفا سپرده شد. ​شاید خالی از لطف نباشد که بدانید، جسیکا در همان روزهای نخستین با حضور خودش در کنار یک سگ آسیبمند (سهیل) چنان انگیزه ای در او پدید آورد که او را مجبور به ایستادن و بهبودی کرد.

photo7148

​کافیست فقط یکبار او را ببنید تا عاشقش شوید. ​ بیگمان سرپرستی و داشتن او شانس بزرگیست که نصیب هر کسی نخواهد شد.
جسیکا بسیار باوفا، مهربان، کنجکاو، شاد و باهوش است. او اصلا خجالتی نیست. او بهترین همراهیست که هر کسی آرزوی داشتنش را دارد.

photo7112

او با سگها و انسانها مهربان است. جسیکا عاشق بچه هاست و با آنها صبور و مهربان است.
او از درگیری با سگهای دیگر بیزار است و از پرخاش اجتناب میکند.

photo7124

جسیکا چشم براه خانواده ای مهربان است تا او را به خانه امن و شاد خود ببرند.

 
FacebookMySpaceTwitterReddit